Magyar Katolikus Lexikon > T > tábori imakönyvek


tábori imakönyvek, katonaimakönyvek: Imák és intelmek a m. kath. hadfiak sz. Írta Molnár Vid Bertalan. 11. kiad. Átd. Reviczky Aladár. Uo., 1909. (12. kiad. Uo., 1915) - Reviczky Aladár: Bízzál fiam! Sebesült katonák részére. Bp., 1914. -: Uram, irgalmazz nekünk. Az itthonmaradtak imádságai a háború idejére. Uo., 1914. - Siegescu, J.: Rogaciuni. Román katonai imakv. Uo., 1914. (SZIT) - Reviczky Aladár: Elesett hőseinkért. Imafüzet. Uo., 1915. - Toma István: Imádkozzunk a hadbavonultakért. Uo., 1915. - Reviczky Aladár: Keresztút a háború idejére. Uo., 1916. -: Oktatások és imák kat. katonák sz. - Imák és intelmek a háború idejére. Uo., 1916. - Katonák imakv-e. Uo., 1916. - Seregek Ura. Kat. magyar katonák ima- és énekeskv-e. Szerk. Mészáros János. Szeged, 1930. - Mindennapi lelki kenyér a szegedi g.k. katonák részére. Uo., 1941. - Ima-füzet a m. kat. katonák számára. Összeáll. Czapik Gyula. Bp., 1942. 88