Magyar Katolikus Lexikon > T > Turcsányi


Turcsányi Elek (Bp., 1889. máj. 28. – Bp., 1944. nov. 2.): tanácsjegyző. – Jogot végzett, 1927. III. 10: fogalmazóként lépett a szfőv. szolgálatába, ahol 1931. V. 22: tanügyi s.fogalmazó, 1935. IV. 8: II. o. fogalmazó, 1938. XII. 23.–1944: II. o. tanácsjegyző. Kosztolányi Dezső (1885–1936) „a szavak alkimistájá"-nak nevezte. Betegen öngyilkos lett. – Írásai: Nyugat (1908, 11/13 novellák), Élet (1912 versek), Az Est hármaskve. 1924. (Bp., [1922]) – M: Koronelli dóm. Versek, novellák. Bp., 1921. (2. kiad. Koronelli dóm + A távolodó. Uo., 1942) – A távolodó. Versek, novellák. Uo., 1921. (2. kiad. Koronelli dóm + A távolodó. Uo., 1942) – A Belső- és Külső Lipótvárosi Ker. Társaskörök hiv. értesítője és várospol-i havilapja a Keresztény Lipótváros 1938. III. – 1939. XII: fel. szerk-je.  88

Főv. évkv. 1930: 153., 1934: 375. (L: VIII., József krt. 23.), 1936: 5. (L:V., Lipótvárosi park 15.) – Bp. közigazg. címtára. 1941: 341. 1944: 6. – P. Hírl. 1944. X. 3. (anyja +), XI. 8. (az ő +) – MTC 1941: 102. – Bíró. 1955: 31, 83. – Viczián 1995: 75. (924.) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Turcsányi Imre (Törökszentmiklós, Jász–Nagykun–Szolnok vm., 1888. jún. 21. – Székesfehérvár, 1965. dec. 3.): plébános. – A középisk. Iglón, Egerben és Vácott, a teol. Vácott végezte, 1914. VI. 21: pappá szent. Nógrádon, Kunszentmiklóson kp., 1915: tábori lelkész. 1928: Vácott szegyh-i karkp., 1929: Vác-alsóvárosban kp., 1947: Csanyteleken plnos. 1949–51: a szegedi csillagbörtönben, a váci fegyházban, a bpi Gyűjtőfogházban raboskodott, rabtársa Furiákovics Miklós (1910–) tápéi plnos szerint a börtönbeli éheztetéstől testsúlyának felére fogyott. – Vácott a Katolikus Jövő havilap 1929. V. 15.–1930. VIII. 15: kiadója.  88

Chobot 1917:951. – M. kat. alm. Bp., Uo., 1928:119., 1930/31:183. – Tóth 1947:113. (s.v. Turchányi) – Pest m. sajtóbibliogr. 1977:99 (430.) – Hetényi Varga 1992. I: 416. Arck. – Kenyéri 1992:174. (18.) – Viczián 1995: 189. (860.) – Diós 1999: 229. (5.816.) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Turcsányi József, turcsányi és krstyánfalvi (Szentmihályúr, Nyitra vm., 1786. márc. 14. – Nyitra, 1863. dec. 5.): apát-kanonok. – A bölcselet nyitrán, a teol. a KPI növendékeként végezte, 1807. VIII. 25: pappá szent. Trencsénben kp., 1812: a nyitrai papnev. alig., 1819: üregi plnos, 1845: knk. és 1845–1860. VI: papnöveldei kormányzó. 1855: Szt Lélekről nev. madocsai c. apát, 1856: zsolnai, 1860: trencséni főesp. – M: Congeries chriarum(?) verbalium, activarum et mixtarum Appendice memorabilium oratoriarum et nonnularum poeticarum exercitationum locupletata. Cassovaiae, 1837. 88

Egyetemes névtár 1863: 200. – M. Sion 1864: 79. (Nekr.) – Vagner 1896: 355. (s.v. Turtsányi) – Szinnyei. XIV: 571. (s.v. Turcsányi)

Turcsányi László (Bp., 1899. júl. 2.–Bp., 1982. nov. 20.): szobrász. – A középisk-t Pápán végezte, 1919–23: az Orsz. Iparműv. Isk-n →Mátrai Lajosnál és Simay Imrénél kisplasztikát és fafaragást tanult, Párizsban képezte tovább magát. Plasztikával és plakettmintázással foglalkozott. 1925: a Műcsarnok téli tárlatán állított ki először, azután a Nemz. Szalon állandó kiállítója. Művei: A csók, Füttyös, Madárszó, Magány, Munka nélkül, Víztükör, Virtus szobrok, Sugár Viktor tp. karnagy arcmása. 88

Orsz. Iparműv. Isk. évkv-e 1929/30:89. – ML 1935. II:551. – Karczag 1940:174. (s.v. Turchányi)

Turcsányi Mátyás (Lédec, Bars vm., 1822. jan. 3. – Komját, 1913. jan. 30.): plébános. – A pozsonyi Emericanumban papnöv., 1840: Nagyszombatban bölcs-et, 1843–46: a Pázmáneum növ-ként teol. hallg. 1847. I. 15: pappá szent., Aranyosmaróton (Bars vm.) 1848: Pest-Józsefvárosban kp. 1852: a budai áll. gimn. hittanára. 1853. XII–: az esztergomi szemin. dogmatika tanára. 1861–1913: komjáti plnos és t. knk. – Cikkei: Életképek (1847: A zsarnok kegyence, elb.), Religió (1850: IX. Pius és a római lázadás, 1–10 r.), Családi Lapok (1852: Az úr és a szolga közti viszony a ker. társad-ban, A nő képe az indus költészetben) 88

Zelliger 1893: 530. – Schem. Strig. 1897: 259., 1914: 425. – Bars vm. Bp., [1903] (s.v. Turchányi – cikkei kvként leírva) – Szinnyei. XIV: 573. – Fazekas 2003: 375. (2811.)