🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Turóczi
következő 🡲

Turóczi László SJ (Ungvár, Ung vm., 1682. máj. 20.–Nagyszombat, 1765. febr. 8.): tanár. – Kassán 1700. XI. 12: lépett a JT-ba; bölcs. és teol. drrá avatták, a költészetet Nagyszombatban, a szónoklattant Kassán, a bölcseletet e két helyen 13 é. tanította; azután a nagyszombati szemin. ig-ja, Pécsett és Egerben rector és 14 évig Besztercebányán a rend 3. é. növendékeinek tanára. – M: Lilia in Virgineas Amoris Sancti Flammulas ad Castalios parnassi Tyrnaviensis Amnes explicata ... Tyrnaviae, 1709. (Névtelenül) – Maria Angelorum Regina Ab Originali Primorum Parentum Labe ... Uo., 1711. – Gemmae latinae, ex Horatio Tursellino aliisque quam plurimis a rhetorica Cassoviensi selectae ... Uo., 1716. – Ecclesia catholica toto terrarum orbe de idololatria, haeresi, et schismate ab ortu suo ad nostra tempora triumphans. Uo., 1717. – Ungaria suis cum regibus compendio data. Uo., 1729. (Újabb kiad. Kassa, 1744., Aucta, elimata, et ad nostram usque aetatem producta Katona István által bőv. kiad. Nagyszombat, 1768) – Comitia regnorum ac provinciarum Ungariae. [Tyrnaviae] é.n. – Prima humani generis philosophia, numerorum scientia, veteri doctrina, nova methodo exposita. Cassoviae, 1720. – Philosophia naturae, genio artis, ingenio, jucunda. Uo., 1720. – Annus secularis Ignatii de Loyola, et Francisci Xaverii e soc. Jesu, in sanctorum numerum relatorum; a L. T. dictione celebratus; dum alma episcopalis s. J. universitas Cassoviensis solennes Deo opt. max. gratias persolveret, in Bathoriana collegii acad. ejusdem soc. Jesu basilica ann. 1722. die 12. Martii. Uo., (1722) 88

H. Kovács 1907: 38. – Adalékok Zemplén vm. Történetéhez (1908: Dongó Gy. Géza. Zemplén vm. ~ „Ungária”-jában. – Szinnyei XIV: 581. (*máj. 28.) – JTÉ 1942: 334. (553.) (*máj. 20.)

Turóczi Mária (Jászberény, Jász–Nagykun–Szolnok vm., 1907. aug. 7. – Győr, 1994. máj. 7.): rajztanár, festő. – A győri áll. leánygimn. éretts., az Orsz. Képzőműv. Főisk. Edvi Illés Aladár (1870–1958) és Benkhardt Ágost (1882–1961) tanítványaként 1929: rajztanári okl. szerzett. 1929: az Áll. El. isk. Tanítónőképző, 1936–48: a Győri Kir. Kat. Tanítóképző Int., 1948–59: a Győri Áll. Tanítóképző Int., a Zrínyi Gimn. és 1960–65: a Kazinczy Ferenc Ált. Gimn. és Szakközépisk. rajztanára. 1948–: színelméleti kutatásokat végzett. 1969: (V. Perényi Irénnel) és 1976: (Gallyas Frigyessel) a Győri Műcsarnokban, 1975: az adyvárosi Petőfi Sándor Emlékkvtárban, 1981: a Városi Kvtár Galériájában, majd Mosonmagyaróváron és Győrött a Béri Balogh Ádám Honvéd Koll-ban állított ki nagyobb gyűjteményt munkáiból. – M: A színek világa és a személyiség. Győr, 1971. 88

Győri életr. lex. 2003: 342.

Turóczi Mihály SJ (Szakolca, Nyitra vm., 1669. szept. 6.–Eperjes, 1706. ápr.): tanár. – Trencsénben 1688. I. 20: lépett a JT-ba, Kassán a nyelvtan és a humaniorák tanára. – M: Labores laureati. Cassoviae, 1695. (Névtelenül) – Lilietum Immaculatae Conceptae Beatae Virginis ... Leutschoviae, 1696. (Névtelenül) 88

Szinnyei XIV:582. – JTÉ 1942:313. (362.)