🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Trefán
következő 🡲

Trefán Leonárd Dávid OFM (Polyán, Háromszék, 1875. dec. 15.–Kolozsvár, 1945. nov. 30.): tartományfőnök. – Középisk. a kézdivásárhelyi és a székelyudvarhelyi r. k. főgimn., tanult, 1891. VIII. 15: lépett a stefanita rtart-ba, a teol. Vajdahunyadon 1896: végezte, 1895. VIII. 15: szerz. fog. tett, 3 é. Székelyudvarhelyt az el. isk. tanítója, ahol 1898. V. 29: pappá szent. 1898–1902: Mikházán házfőn. és újoncmester. 1902–05: r.tart. titkár, 1903: Kolozsvárt h.házfőn., 1903–: folyóir. szerk., 1905: Marosvásárhelyt házfőn., Marosszentgyörgyön plnos, 1905–14 és 1927–31: kolozsvári házfőn., az általa alapított Szt Bonaventura nyomda [1906–48] 1906–14: és 1924–32: nyomdaig-ja. 1908: r.tart. tanácsos, 1914: h.tart.főn., 1924: rendtartomány-főn. 1927: h.tart.főn., (másodszor) 1932: Kolozsvárt házfőn., folyóir. szerk., nyomdaig., 1934: Székelyudvarhelyt, 1942: Mikházán, 1943: Kolozsvárt lakott, Backamadarason h.lelkész. – 1929: az Erdélyi Kat. Akad. tagja. Helyreállíttatta a vajdahunyadi kolostort. – Írásai: Szt Ferenc Hírnöke (1903–: állandó vezércikkíró), Szt Imre Egyes évkve (Kolozsvár, 1906: Szt Ferenc csodás rózsái), Szövetségi Értesítő (1907: A harmadrend társad. szerepéről), Alkotmány (1908, 15), kolozsvári M. Nép (1923), Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene (Dicsőszentmárton, 1925), Körlevelei [Kolozsvár, Szt Bonaventura ny.]: A 3. rend főtisztelendő Igazgatóihoz! (1910), Az emberiség sok ezeréves (1914), Nehéz viszonyok között (1914), Világtörténelmi események (1914), A világháború óriási vihara (1915), A világot sarkaiban megrengető (1915), A 981.915 elnöki szám alatt (1915), Dicsőségesen uralkodó (1915), Rendbe való felvételi lap (1915), A rendkívüli helyzet (1916), Súlyos megpróbáltatások között (1916), Ad officium Ministri Provincialis (1917), Az alább leírt (1917), Rendfőnöki hivatalom (1917), Testvéri szeretettel (1917), Teljesen tudatával bírok (1918), Utolsó nagyobb körlevelem (1918), Decretum (1922), Elvégezvén a rendtartomány... (1922), Szeráfi rendünket (1923), Reverendissimus P. (1924) M: Szt Ferenc 3. rendjének fölvételi és szabálykvecskéje. [Szerk.] Kolozsvár, 1907. (2. kiad. [Összeáll.] 1926) – Szt. Ferenc 3. rendjének társad. szerepéről. Uo., 1907. – Szeráfi kalauz az égbe vezető úton. [Szerk.] Uo., 1907. ([2. kiad.] Szt Ferenc 3. rendjenek világba élő tagjai és a ker. tökéletességre törekvő lelkek sz. Uo., 1919; 3. kiad. 1933) – Névsora azon kegyes jótevőknek, kik a kolozsvári szentferencrendiek építendő új orgonájára adakoztak. [Összeáll.] Uo., 1908. – Tabula capituli provinciális provinciae S. Stephani. [Összeáll.] Uo., 1908. – Szt Ferenc 3. rendjének gyakorlati kézikve. [Összeáll.] Uo., 1909. – Mindent megújítani Krisztusban. De hogyan? Néhány barátságos szó szt Ferenc 3. Rendjéről. Uo., 1912. –Táborhegyi fényben. Uo., 1912. (2. kiad. 1913; 3. kiad. 1930) – Fohászok Jézus legszentebb Szívének tiszteletére. Összeáll. Uo., 1913. (2. kiad. 1916, 3. kiad. 1924; új lny. [Márianosztra, 1925], 2 [!]. kiad. 1930) – Páduai Szt Antal imaegyes. kézikve. (Szerk.) Uo., [é. n.?] (2. kiad. 1916; 4. kiad. 1941) – Catalogus individuorum provinciae S. Stephani regis Hungariae in Transsylvania OFM S.P.N. Francisci pro anno Domini 1921-1922. Uo., 1921. – Imakv Páduai Szt Antal tiszteletének terjesztésére. Szerk. Uo., [1922] ([3.? kiad.] 1927., 4. kiadás. 1933; 5. kiad. 1935; 6. kiad. 1939; 7. kiad. 1943; 8. kiad. 1943) – Liziői Kis Szent Teréz imakve. Uo., (1925) [2. kiad. 1928; 3. kiad. 1929; 4. kiad. 1930.] – Élő vizek mellett. Uo., 1926. – Liziői Kis Szent Teréz élete. Uo., 1926. – A Szt Kereszt Hadserege szabályai és fölvételi kve. Uo., 1926. (2. kiad. A Szt Kereszt Hadserege. 1928; 3. kiad. 1929; 4. kiad. 1932; [5. kiad.] Statutele Asociaciei Sfantei Cruci. Szt Kereszt Hadsereg alapszabályai. Satzungen der Heiligen Kreuzarmee kiad. 1933) – Mit akar a Szt Kereszt Hadserege? Közrebocsátja. Uo., 1927. – Anyák napja, a szeretet és öröm fenséges ünnepe. Közread. Uo., 1928. – Krisztus Király Szíve. [Összeáll.] Uo.,1928. (2. kiad. Okt. és imádságos kv a legjobb forrásokból összeállítva alcímmel 1938.) – Szívünk reménye. Jézus isteni Szívének imádása. Uo., 1930. – Első Péntek Jézus legszentebb szivének imádására. Uo., 1931. – Éjjeli szentségimádás Jézus isteni szívének engesztelésére. Ziegler András után m. nyelvre átd. Uo., 1932. – Mosolygó tájak. [Marosvásárhely], 1936. – A mi falunk. Elbek. Kolozsvár, 1941. – Ferences ösvény. Uo., 1942. – Hegyen-völgyön. Uo., 1942. [u. az Hegyen-völgyön-rónaságon. Elbek. Bp., 1943. (Actio Catholica népies füzetei] – – Kolozsvárt a Szent Ferenc Hírnöke havilap 1903. I.–1909. XII(?):főszerk.; 1903. I.–1921. VI. és 1943. X.–1944. IX.: szerk.; 1910. I.–1918. IX: kiadója; Az Új Lap Kolozsvári Melléklete napilap 1907. VI. 16.–XII. 31: fel. szerk.; a Bernardinus egyházszónoklati havi folyóir. alapítója és 1912. I.–1913: Hédly Jeromossal társszerk.; A Hírnök kéthetenkénti (1932–: havi) folyóir. 1922. VII. 1–1933. XII. 15: szerk., 1934. I. 15–1941. II. 15: főszerk.; az Erdélyi R.K. Népszöv. népnevelő havi folyóir. a Katolikus Világ 1923. I.–1944. VI: főszerk. (1925. VIII: szerk., 1938. II: alapító főszerk.); A Szent Kereszt 1926–33: fel. szerk. és kiadója.– Álneve és betűjegye: Aureus (Szt Ferenc Hírnöke); -rd (Szt Ferenc Hírnöke)    88

Osvát. 1928: Arck. György. 1930:613. (*Kézdiszentkereszt, aminek később nevezték el!) – Révai. XVIII. – Várady–Berey. 1935. I:556. Arck. (*Kézdiszentkereszt) – Monoki. 1941:162. – Pilinyi 1943:251. – Lakatos 1975:461. (821. s.v. A Hírnök) – Viczián. 1995:189. (78, 578, 890, 1642, 1674, 1859.) –– P.Benedek 2002. II. [* Kézdiszentkereszten (Kézdipolyán), elégtelen címleírásokkal] – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)