🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tomcsányi
következő 🡲

Tomcsányi János, tomcsini (Pusztakovácsi, Somogy vm., 1841. dec. 15.–Kecel, 1897. okt. 26.): plébános. – A gimn-ot Kalocsán, Baján és Pécsett végezte. 1859: teol. Kalocsán, 1865. I. 15: pappá szent. Adán, Kecelen kp., 1867: Párizsban, 1869: Rómában járt. 1878-tól szolgálaton kívül. – A Religióban megjelentetett polemizáló cikkei miatt a kalocsai érsség perbe fogta, ügyében XIII. Leó p. 1880: számára kedvezően döntött. A M. Állam és a Bács-megyei Lapok munk. volt. – M: A legfőbb hitigazságok az ifj. számára érthetőleg fejtegetve és bizonyítva. Írta J. Balmes. Ford. Kalocsa, 1865. – Mit szól a tört. Toldy Pista jezsuitáival szemben. Szabadka, 1875. – Álnevei és jegye: Bácskai; i.s.; Kovácsi. 88

M. Sion 1888:376. – Schem. Col. 1897:147. – Szinnyei XIV:271. – Gulyás 1956:640.

Tomcsányi Lajos, SJ (Pusztakovácsi, Somogy vm., 1846. dec. 13.–Bp., 1926. márc. 2.): gimnáziumi tanár. – A gimn-ot Kalocsán és Kecskeméten végezte. 1863. IX. 14: lépett a r-be. 1877. V. 11: Bpen bölcs. és lat–gör. tanári vizsgát tett, a teol-t Innsbruckban végezte, ahol pappá szent. 2 é. az innsbrucki egy-en a teol-ok tanulm. felügy-je, majd 12 é. Kalocsán lat–gör. szakos tanár. Szatmárnémetiben, Pozsonyban, utóbb Bpen az angolkisassz-oknál tanított. 1915: a SZIA I. o. tagja. – Fm: Quomodo Vergilius imitatus est Theocritum? Kalocsa, 1884. – A művelt Eu. tudósainak háromszázados tévedése. Uo., 1886. – Szt István, a honboldogító. Ünnepi beszéd. Székesfehérvár, 1892. – Attikának keresk-e tört. és jogi szempontból. Kalocsa, 1906. – A házasság érdekében legújabban kiadott róm. rendelet. Bp., 1909. – Piret Bihain Huberta brnő. Uo., 1910. – Wenckheim Frigyes gr. Uo., 1912. – Szt Ignác vize. Uo., 1913. – Gr. Zichy Aladárné szül. Hunyady Henriette grnő. Uo., 1914. – A tánc. Erkölcstani értekezés. Uo., 1914. – Orosdy Roul. Uo., 1916. – Carolo IV, Regi Hungariae apostolico quum III. Cal. Jan 1917. sacra corona. ornaretur, prov. S.J. Hungarica. d.d.d. Uo., 1917. – Az ember akaratának szabadsága. H.é.n. – A kat-ok némely sérelmeinek orvoslása. Bp., 1920. – László Xaver Ferenc SJ 1876–1921. Uo., 1921. – Xaveri Szt Ferenc kegyelem kilencede. Uo., 1921. – A főkegyúr szerepe a pp-ök kinevezésénél. Uo., 1922. – A loretói szt ház. Tört. értekezés. Uo., 1923. – Vita a főkegyúri jogról. Uo., 1923. – Csepellény György pálos-szerzetes, Mezőkövesd és környékének vt-ja. Uo., 1924. – Br. Barkóczy Sándor. Uo., 1925. – Ómoraviczai Heinrich Aladár. 1868–1924. Uo., 1925. – Korunk és a Szt Szív. Uo., 1926. (A Szív kis kvtára 5.) – Szt Ignác vize. ~ után átd. Jámbor László. Uo., 1934. – Az egyh. vagyon a pp-ök joghatósága alatt. H.é.n. – A főkegyúr szerepe a pp-ök kinevezésénél. H.é.n. – Szerk. a Mária Kongr. Értes-jét. 88

Szinnyei XIV:273. – Cat. SJ 1925:35; 1927:21. – JTÉ 1940:342.