🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tiridát
következő 🡲

Tiridát, Szt (Válársápát, 257-Szebuh-hegy, 342): örmény király. - A pártus eredetű árságuni uralkodóházból származott. Rómában nevelkedett és katonatiszt lett; 286: ott koronázták kir-lyá, majd róm. csapatok segítségével visszafoglalta Armeniát a perzsáktól. 301: államvallássá tette a kerséget. Világosító Szt Gergely segítségével terjesztette a ker. hitet, ktorokat és isk-kat építtetvén. 336: lemondott a trónról és remete lett. 342: a perzsa párti kormányzók megmérgezték. - II. János Pál p. 2001. II. 2: az örmények megtérésének 1700. évford-jára írt ap. levelében beszél ~ról: „A történész Agatangelosz szimbólumokkal teljes elbeszélésben mondja el részletesen azokat a dolgokat, melyek a hagyomány szerint népetek tömeges megtérését kísérték. Az elbeszélés két hős gondviselésszerű és drámai találkozásával kezdődik: az egyik a pártus Anak fia, Gergely, aki a cezáreai Kappadókiában nevelkedett, a másik az örmény kir., III.~. Először egy összeütközés történt, mert Gergelytől a kir. azt követelte, hogy áldozzon Anahit istennőnek. Ő ezt megtagadta, és elmagyarázta az uralkodónak, hogy egyedül egy a Teremtője az égnek és a földnek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja. Kegyetlenül megkínozták, de Gergely Isten erejével állhatatos maradt. Amikor a kir. ezt látta, egy szűk, mély és sötét kútba dobatta, ahol kígyók éltek, s ahonnan még senki került ki élve. Gergelyt azonban a Gondviselés egy jámbor özvegy keze által táplálta és hosszú éveken át élt a kútban sértetlenül. - A történet köv. eseménye Rómában játszódik, ahol Diocletianus császár megpróbálta elcsábítani Hripszime szüzet, aki, hogy elkerülje a veszedelmet, néhány társnőjével elmenekült Rómából, és Örményo-ban keresett menedéket. Szépségére fölfigyelt ~ kir. is, s ő is meg akarta szerezni magának. Amikor látta, hogy semmire sem megy, Hripszimét társnőivel együtt kegyetlenül megkínoztatta és megölette. Büntetésül e szörnyű tettért, ~ vaddisznóvá változott és nem kapta vissza emberi alakját mindaddig, amíg égi jelnek engedelmeskedve ki nem szabadította Gergelyt a kútból, melyben ő már 13 éve élt. Amikor Gergely imádságára ~ újra emberré változott, megértette, hogy Gergely Istene az igaz Isten, s elhatározta, hogy családjával és hadseregével együtt megtér és az egész országban hirdetni kezdi az evangéliumot.” - Az örmények ~ feleségét, Askent és nővérét, Koszrovidukot is sztként tisztelik. Ü: nov. 29. K.D.

Armenia 1903:6. sz. (Bárány Lukács: Nagytp-unk restaurálása) - BS XII:499.