Magyar Katolikus Lexikon > T > Timkó


Timkó Imre (Bp., 1920. aug. 13.-Nyíregyháza, 1988. márc. 30.): görögkatolikus megyéspüspök. - A bpi bencés gimn-ban éretts. 1938: Pannonhalmán belépett a bencés r-be. A teol-t Rómában és Bpen végezte. 1945: Nyíregyházán szentelték mint hajdúdorogi egyházmegyést pappá, Bpen g.k. egy. lelkész és az Orvos Kollégium ig-ja. 1948: teol. dr. s a teol. fakultáson a K-i teol. lektora. 1950: az óker. egyh. és dogmatört. magántanára, 1957: adjunktusa, 1959: ny. r. tanára. 1947-től szervezte a g.k. szórvány pasztorációját, 1968: a szórvány ppi helynöke. 1972: kápt. helynök. 1975. I. 10: hajdúdorogi mpp-ké és miskolci ap. kormányzóvá nevezték ki. 1975. II. 8: Nyíregyházán szent. pp-ké. 1976: a K-i Kódexrevíziós Biz. tagja. Joghatóságát II. János Pál p. 1979: az egész orsz-ra kiterjesztette. - M: Az ikonok platonizmusa. Bp., 1948. (dissz.) - Az elszakadt K-i egyházak tört. 1949. - Bevezetés a K-i egyh. irod- és dogmatört-ébe. 1949. - A byzánci egyh. teológiai irodtört-e. 1-2. köt. 1950. - A nestorian egyh. 1950. - A Szentlélek származása. 1950. - A gör. szertartású lit. üdvtörténetének archeológiája. 1-2. köt. 1951. - Szentségtan. 1951. - A végső dolgokról. 1951. - Aranyszájú Szt János isteni lit-jának magyarázata. 1951. - Az orthodoxia egyházművészete. 1951. - Bevezetés a homiletikába. 1960. - Dogmatört. 1964. - Az oikumené. 1-2. köt. 1966. - A tp., egyh. szerek, lit. ruhák az orosz orthodoxia rítusában. 1967. - Lit. katekizmus az ószláv kat. rítus szerint. 1-3. köt. 1968. - Az egyh. ruhák tört. ÓSz. 1-2. köt. 1968. - A K-i kerség tp-a. 1-3. köt. 1968. - Sztmise, zsolozsma, egyh. év az orosz orthodoxia rítusában. 1968. (egy. jegyzetek, kz-ban) - K-i kerség, K-i egyh-ak. Bp., 1971. P.I.

Schem. Hd. 1982:133. - MKA 1984:193.- Jub. emlékkv. Nyíregyháza, 1987:38.