Magyar Katolikus Lexikon > T > Tihanyi kódex


Tihanyi kódex, 1530/32: 200 levél terjedelmű, klarisszák számára másolt, magyar nyelvű kézirat. - Mária-prédikációinak forrása →Temesvári Pelbárt Stellariuma. A szt szeretetről szóló bevezető traktátushoz az Erzsébet-legenda egy részletét és az Elek-legendát példaként fűzi az összeállító. A ~ a nevét egykori tulajdonosáról, a →tihanyi Szent Ányos bencés apátságról kapta. 1951 óta az OSZK őrzi, jelzete MNy. 75. - Kiadása: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1877. (Nyelvemléktár 6.) M.E.

Nyilasi 1902. - Dám Ince: A szeplőtelen fogantatás védelme Mo-on a Hunyadiak és a Jagellók korában. Róma, 1955.