🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Thobiássy
következő 🡲

Thobiássy László, eceli (†1482 k.): gyulafehérvári nagyprépost. - Eceli T. György fia, szász geréb család sarja. 1460: a bécsi egy-en tanult. 1466: Mátyás kir. ~ kérésére adta meg Ecel községnek a heti és évi vásártartás, Szentágota mezővárosnak a törvénykezés jogát. 1467: a kir. udvarban tartózkodott, s a Mátyás elleni lázadás idején a kir. oldalán állott. 1467: Fehér vm-ben megkapta az elhunyt Rákos Simon minden birtokát. 1470: a kir. kancellária jegyzője, gyulafehérvári plnos, 1471: prép. Kérésére Mátyás kir. erődöt építtetett az eceli tp. köré. 1472: Mátyás kir. meghatalmazottja, amikor a 7 szász szék és Szeben megkapta a fogarasföldi Omlás falut. Ezután elhagyta a budai udvart, és visszatért Erdélybe. 1478: egyike volt azoknak, akik szabad királybíró-választást kértek a 7 szász szék számára. Sink székkel viszont összeütközésbe került, mert a Thobiássyak kisajátították maguknak a királybírói tisztséget. Sokat pereskedett Morgondai Jánossal Rakovica faluért. - Utóda a nagyprépságban 1483: Dankházai Bálint. V.S.

Memoria Trans. (1843):LI. (s.v. 18. Ladislaus, 1471) - Bónis 1971:234. - Tonk 1979:274. (1244.)