🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Thezárovich
következő 🡲

Thezárovich Gábor (Gyula, Békés vm., 1761. márc. 13.-Nagyvárad, 1844. okt. 8.): kanonok. - Teol. tanulm-ai elvégzése után 1784. III. 30: pappá szent., Gyulán kp. 1788: Tasnád, 1800: Nagyvárad-Újváros plnosa, a szem. egyhtört. tanára is. 1824. X: knk., Bihar vm. táblabírája. A m. nyelv csinosításakor 865 műszót adott a MTA-nak. - M: M. homiliák... Nagyvárad, 1807. - Katholizáló lutheranos... Ném-ből ford. Uo., 1817. - A magában tünekedő prot. ... Ném-ből ford. Uo., 1818. - A Kátholikussá-tétel védelme... Ném-ből ford. Uo., 1819. - A hitben egyesülő prot. ... Ném-ből ford. Uo., 1819. - A logyka... Németből ford. Uo., 1820. - Vígasztaló beszéd a Sólyomkő hegyen épült sírboltos kápolnának beszentelése alk. Uo., 1821. - Úrnapi három prédikatcio... Uo., 1821. - Vígasztaló beszéd, melyet gr. Battyányi Lajos és Ferenc tetemeinek áthelyezésekor mondott 1821-ben. Uo., 1821. - A metafizika... Lat-ból ford. Uo., 1828. - Megélledet Melkisedek... 1-2. köt. Uo., 1834. - Nagyböjti prédikatziók hét pénteken... Uo., 1837. - M. homiliák... 1-4. köt. Uo., 1838. - Jeles alkalmatosságokra való prédikátziók... Uo., 1840. - Titkos látású homiliák Szt János ap. jelenéséről... 1-2. köt. Debrecen, 1842-43. 88

M. Sion 1892:392. - Schem. Mv. 1896:164. - Szinnyei XIV:118.