🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Thüringer
következő 🡲

Thüringer Ambro (Buda, 1817. dec. 16.-1887/1894 között): plébános. - 1835. IX. 12: belépett a piar. r-be, 1838: Besztercén a nyelvtani o. tanítója, 1839. VII. 26: szerz. fog-at tett, 1839-40: Vácott fil-t, 1841-42: Nyitrán, 1843: Szentgyörgyön teol-t tanult, VIII. 7: pappá szent. 1844: a Majthényi családnál nev., bölcs. dr-rá avatták. 1845-47: Temesvárt, 1848: Szegeden a nyelvtani oszt. tanára, XI. 13: nemzetőrként részt vett a szamosújvári csatában, 1849. I: tért vissza a rházba. 1849-50: Kolozsvárt a fiz., 1851: Sátoraljaújhelyt a fiz., a gör. és a tört. tanára, 1852: Korponán, 1853: Szentgyörgyön élt, 1854-56: Veszprémben a természettan és a ném. nyelv tanára s a növendékek lelkiatyja és tanítója. 1856: a győri egyhm. világi papja. - M: Természettani ismeretek algimn., reál- és el. isk. sz. és magán használatra és új tantervezet terve szerint. Első folyam. Pest, 1851. (2. jav. és bőv. kiad. Uo., 1853) - Elméleti és tapasztalati természettan, felsőbb tanoszt-ok sz. Első oszt. Uo., 1852. (2. bőv. kiad. Uo., 1854) - Az ókorbeli földirat és történelem alaprajza főtanodai és magánhasználatra. Írta Pütz Vilmos. Ford. 1-2. füz. Uo., 1853-54. - Elemi géptan Uo., 1854. 88

Schem. Jaur. 1886:192. (*dec. 24.) (s.v. Thüringer Bertalan) - Szinnyei XIV:159. - Koltai 1998:388. (*dec. 16.) - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)