🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tesléry
következő 🡲

Tesléry János (179?-Dunaszentpál, 1836. dec. 13.): plébános. - 1817: pappá szent., Tallóson, 1822: Budán, 1823: Komáromban kp., 1831. VI-: Dunaszentpálon (Győr vm.) adm., majd plnos. - M: Hitbéli okoskodás. Mellyet az Oltári Szentség valósága felett sz. kir. Komárom városában Úrnap után való vasárnap élő nyelven mondott a főpiaczon 1823. Komárom, 1823. - Úr-napján védelme a Krisztus teste tisztességes hordozásának a processióban, mellyet sz. kir. Komárom város fő piaczán 1830. esztendőben élő nyelven mondott. Uo., 1830. 88

Zelliger 1893:523. - Némethy 1894:983. - Szinnyei XIV:53. (s.v. Tesléri)