🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tersztyánszky
következő 🡲

Tersztyánszky Dezső, nádasi (Pusztaberki, Nógrád vm., 1843. febr. 2.-Fényeslitke, 1913. ápr.): plébános. - 1867: szent. pappá. Egerben kp., hitokt., karkp. és a →Foglarianum alig-ja. A betegeskedő Gyurka József helyett a jászberényi pléb. ügyeit is vezette. Kapócsapátiban lelkész, Fényeslitkén (Szabolcs vm.) plnos és a kisvárdai ker. esp-e. - Írásai: P. Napló (1873), Eger (1873); egri Népisk. Tanügy, Népisk., Turul (1909). - M: Nádasi Tersztyánszky család. I. rész. 20 okmánnyal és 6 leszármazási táblával. Nyíregyháza, 1901. 88

Koncz 1892:237. - Szinnyei XIV:38. - Vasárnapi Újs. 1913:14. sz. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Tersztyánszky Imre, nádasdi (Nagyfalu, Hont vm., 1786. okt. 13.-Pest, 1847. jún. 28.): választott püspök, egyetemi tanár. - Vácott tanult, 1806: mint szubdiákonus a váci szem. pref-a. 1807: ppi irattáros, 1810. IV. 5: pappá szent., ppi titkár, 1812: Kecskemét plnosa. 1823. II: váci knk. s Vác-Felsőváros plnosa. 1830: a kápt. követe az ogy-en. 1831: a hétszemélyes tábla bírája, 1831. VII. 5-1847: pécsi knk. 1832. III. 26: fárói vál. pp. s vezérszónok a vegyesházasságok ügyében. 1835. VI. 9-1847. VI. 9: a pesti egy. bölcs. karának ig-ja; ellenezte a m. nyelv isk. bevezetését. 1844: pécsi nagyprép. - M: Hálaadó tisztelete a m. nemzetnek, mellyel a Szt István ap. kir-hoz különösen köteleztetik. Pest, 1818. - Utóda a fárói címen 1848: Kunszt József. T.E.

LBE:425. - Schem. Qu. 1857:43, 53. - M. Sion 1892:713. - Brüsztle I:624. - Tersztyánszky Dezső: Nádasi Tersztyánszky család. Nyíregyháza, 1901:105. - Schem. Vac. 1910:19. (1823-31: váci knk.) - Szinnyei XIV:39. (Nádasi, *okt. 3!) - Chobot I:64. (1823-31: váci knk.), II:942. (1822: váci knk.) - Szentpétery 1935:714.

Tersztyánszky János, SJ (Trsztyena?, Trencsén vm., 1706. nov. 23.-Szakolca?, 1781.): tanár. - 1722. X. 9: Trencsénben lépett a JT-ba. 1755 u. Kolozsvárt teol. dr., Kassán, majd Nagyszombatban teol. tanár. 11 é. Budán a kir. kúriában a JT képviselője, végül Ungvárt, Sárospatakon és Szakolcán gyóntató. - Fm: Cassovia vetus et nova chronologice proposita. Kassa, 1732. - Physica exotica seu arcana naturae et artis. Uo., 1745. - Topographia mgni Regni Hungariae. Bécs, 1750. 88

Szinnyei XIV:40. (*nov. 29.) - JTÉ 1942:356. (*Tersztjensis?, nov. 23.)


Tersztyánszky Sándor, nádasi (Pozsony, Pozsony vm., 1877.–Brassó, 1936. szept. 3.?): gimnáziumi tanár. – Mat-fiz. szakos tanári okl-et szerzett, 34 évig a brassói r.k. gimn. tanára. – Cikkei: Brassói r.k. főgimn. értes. (1909), gyulafehérvári Közművelődés (1909, 13). – M: Templomi énekek a kat. ifj. sz. Brassó, 1922. 88

Kalmár 1907:18; 1910:20. – Brassói r.k. főgimn. értes. 1908/09:51; 1909/10:31; 1910/11:23. – Nemz. Újs. 1936. IX. 5. – Monoki 1997:446. – Gulyás–Viczián XXX. (kz-ban)