🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Területvédő Liga
következő 🡲

Területvédő Liga, Magyarország Területi Épsége Védelmi Ligája, TEVÉL, 1918. nov.-1920-as évek eleje: a →trianoni béke ratifikálása után Magyarország területi egységének védelmére, a revíziós propaganda szervezésére alakult egyik társadalmi szervezet. Országszerte elterjedt jelszava: Nem, nem, soha! - A béketárgyalások előkészítésének tud-os támogatására alapította Bp-en Karafiáth Jenő jogász, Kelemen Kornél ügyvéd, Lázár Andor ügyvéd, Lázár Ferenc közjegyző, Milotay István újságíró és →Pethő Sándor újságíró. Elnökei: id. →Lóczy Lajos, 1918-19: gr. →Teleki Pál, később Urmánczy Nándor. Főtitkára Krisztics Sándor. Munkájában közrem. →Cholnoky Jenő is. Buza Barna, a Károlyi-kormány ideigl. igazságügymin-e (1918. X. 31-XI. 3.) 2 mill. K-t utalt ki a ~ megalakítására, támogatta a M. Földr. Társaság is. 1918-19: országszerte megalakultak helyi szervezetei. A →tanácsköztársaság alatt föloszlatták, 1919. VIII: újjászerveződött. 1919. XII: és 1920 tavaszán, majd VI. 4: tiltakozó gyűléseket és felvonulásokat szervezett, 1920 tavaszától különböző kiadványokkal is erőteljes propagandát folytatott a tervezett békeszerződés ellen. - A ratifikálás után a Védő Ligák Szövetségével pályázatot írt ki a magyarság életérzését megjelenítő rövid imádságra ill. jelmondatra. A győztes pályaművek: Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna →Magyar Hiszekegy c. imája (melyet a szerző 1921: Hitvallás c. hosszabb verssé bővített ki), ill. ismeretlen szerző Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország jelmondata. Menekült gyermekek számára internátusokat szervezett. 1920: kiadott irredenta bélyegsorozatát Tary Lajos tervezte. A ~ állíttatta a Bpen 1921. I: leleplezett →irredenta szobrokat. VIII. 10: felhívást tett közzé Mentsétek meg Ny-Mo-ot! jelszóval (→nyugat-magyarországi fölkelés). Beolvadt a M. Nemz. Szövetségbe. **

M. Nemz. Szövetség pécsi körének évkv-e az 1926. évre. Pécs, 1925:29. (Pongrácz A.: Néhány emléksor a ~ról) - Confessio 1994:4. sz. (Lázár György: Emlékezés Lázár Andorra) - Limes 2001:25. (Prohászka Péter: Bélyegek az 1918-1920 közötti időszak területvédő propagandájának szolg-ában. A ~ 1920-as Tary-féle sorozata.)