Magyar Katolikus Lexikon > T > Teológiai kiskönyvtár


Teológiai kiskönyvtár, Róma, 1974-1982: a magyar jezsuita rendtartomány könyvsorozata. Szerk. →Alszeghy Zoltán, →Nagy Ferenc, →Szabó Ferenc, →Weissmahr Béla. - I/1. Alszeghy Zoltán: Bevezetés a teol-ba. 1975. - I/2. Weissmahr Béla: Bevezetés az ismeretelméletbe. 1978. - I/3. Hardy Gilbert: Vallásbölcseleti bevezetés. 1977. - I/4. Horváth Tibor: A kinyilatkoztatás teol-ja. 1975. - I/5. Uő: A kinyilatkoztatás kritikája. 1977. - I/6. Farkasfalvy Dénes: Bevezetés a szentírástud-ba. 1976. - I/7. Szabó Ferenc: H. de Lubac. Y. Congar. 1976. - I/8. Szabó Ferenc: Karl Rahner. 1981. - II/1. Weissmahr Béla: Isten léte és mivolta. 1980. - II/2. Mehrle Tamás: Egy az Isten. 1975. - II/3. Nemeshegyi Péter: A Szentháromság. 1974. - II/4-5. Kereszty Rókus: Krisztus. 1977. - II/6. Alszeghy Zoltán: A kezdetek teol-ja. 1979. - III/1. Gánóczy Sándor: Az Egyház. 1980. - III/3. Mihályi Gilbert: Az Egyh. liturgikus élete. A róm. lit. reformjának ismertetésével. 1980. - III/4. Őrsy László: Egyházjog és teol. 1977. - III/5. Babos István: A szentségek általában. Keresztség és bérmálás. 1975. - III/6. Nemeshegyi Péter: Az Eukarisztia. 1975. - III/7. Alszeghy Zoltán: A gyónás. 1975.- III/8. Babos István: A betegek kenete. 1978. - III/9. Nemeshegyi Péter: Isten népének szolgái. Az egyházirend teol-ja. 1980. - III/10. Alszeghy Zoltán: A házasság. 1982. - III/11. Békés Gellért: Ökumenizmus. Törekvés a ker. egységre. 1976. - IV/1. Nemesszeghy Ervin: Az anyagi világ. 1982. - IV/2a. Benkő Antal: Bevezetés a valláslélektanba. 1979. - IV/2b. Szentmártoni Mihály: A személyi érettség felé. 1978. - IV/3. Juhász László: Bölcseleti embertan. Az egység jegyében. 1978. - IV/5. Nemeshegyi Péter: Jó az Isten. Élet Krisztusban. 1981. - IV/6. Varga Andor: Az erkölcsi élet alapjai. 1978. - IV/6b. Uő: Élet és erkölcs. Bioetikai kérdések. 1980. - IV/8. Farkasfalvy Dénes: A lelki élet teol-ja. 1980. - IV/9. Alszeghy Zoltán: Az ember jövője. 1981. - Kiegészítő füzetek: 1. Alszeghy Zoltán et al.: Kerség és közösség. Tanulm-ok a kisközösségekről. 1981. - 2. Szilas László: Kis m. egyhtört. 1982. **