Magyar Katolikus Lexikon > T > Templeton Alapítvány


Templeton Alapítvány (ang. John Templeton Foundation), 1987-: az emberi élet alapvető kérdéseinek kutatását és emberbaráti célokat szolgáló alapítvány. - Sir John →Templeton amerikai-angol pénzmágnás alapította. Világszerte több mint 100 programot támogat a tud. és a hit, a spiritualitás, az egészségvédelem, a személyiségfejlesztés tárgyköreiben. A ~ közp. szempontja a hit, a fil. és a tud. kultúrája közötti párbeszéd elősegítése. Hangsúlyos kérdésnek tekinti egyrészt a világegyetem eredetével és rendeltetésével, az élet kezdetével, az ember származásának kérdéseivel kapcsolatos teol. és termtud-os vizsgálatokat, másrészt az emberi természetben rejlő szeretet, hála, megbocsátás és kreativitás jelenségeinek tanulmányozását. - A ~ a pénzügyi forrása az ezen szempontok alapján évente kiosztott →Templeton-díjnak. - 2003: a ~ és a →Kultúra Pápai Tanácsa, valamint három pápai egyetem Science, Theology and the Ontological Quest, STOQ-Project, 'tudomány, teológia és lételméleti kutatás' címen együttműködést kezdett a ker. egyházak és a tud-os világ párbeszédének elősegítésére, melynek irányítója a Kultúra Pápai Tanácsa, pénzügyi támogatója a ~. A →Gregoriana Pápai Egyetem vállalta a tudomány fil. alapjainak tanulmányozását, a →Lateráni Egyetem a tud-os ill. humanisztikus elvek közti kapcsolat megfogalmazását, a →Pápai „Regina Apostolorum” Főiskola a teol., a fil. és az élettud. kapcsolatának vizsgálatát, főleg a bioetika szempontjából, továbbá közreműködnek az amerikai Harvard Egy. és Princeton Egy. vallástud. intézeteiben folyó doktori programok. 2006 u. a STOQ-II. programba más pápai egyetemek (→Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem, →Pápai Szalézi Egyetem, →Pápai Szent Kereszt Egyetem) is bekapcsolódtak. A STOQ-program célja a vallás és a tud. kapcsolatának ápolására alkalmas szakemberek képzése. A ~ székhelye: Philadelphia-Conshohocken, Pennsylvania, USA. N.D.