Magyar Katolikus Lexikon > T > Temlényi


Temlényi Remig Miklós, Szt Imréről nev., Piar (Lehomér, Vas vm., 1724. aug. 24.-Debrecen, 1786. dec. 7.): tanár. - Privigyén 1744. X. 14: lépett a r-be. 2. éves novic-ként tanított is, 1746. X. 11: ünn. fog-at tett. Szentgyörgyön (Pozsony vm.), 1749: Rózsahegyen, 1751: Kisszebenben tanított. 1753. II. 24: Radosnyán pappá szent., 1753-55: Nyitrán teol-t tanult. 1756: Nyitrán, 1757: Pesten a költészet és szónoklat tanára. 1761: kisegítő hitszónok, 1762: a gimn. fil. tanára. 1764: Selmecbányán a Sauer gr. családnál nev., Sauer Kajetánt, aki akkor került haza Rómából az Apollinare int-ből, teol-ra és egyhjogra tanította. 1765-86: Debrecenben házfőn. és h. plnos, 1764-75: egyidejűleg a helyi teol. int. ig-tanára, 1777-: gimn. ig. is. 1782: a rtart. asszisztensévé választotta. - Színre került isk-drámái: Fraus in authorem conversa. (Kisszeben, 1751); Bogoris plus Patriae quam filii Pater. (Nyitra, 1756) (Vö. Schintall G.-nak 1756: Kisszebenben előadott darabjával) - M: Ad comitem Josephum Károlyi de Nagy Károly, genialem nominis sui diem recolentem. (Költemény.) [H. és ny.n., 1770] 88

Szinnyei XIV:11. - ItK 1915. (Prónai Antal) - Koltai 1998:386. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)