🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Temesváry
következő 🡲

Temesváry János (Szamosújvár, Belső-Szolnok vm., 1857. febr. 8.-1922. aug. 10. után): történetíró. - A gimn-ot 1867-től Szamosújvárt (örm.), 1870-től Nagyszebenben, majd 1872-74: Gyulafehérvárt, a teol-t 1874-78: a Pázmáneumban végezte, Bécsben 1878: dr-rá avatták. Gyergyószentmiklóson tanító, 1879: tisztviselő az erdélyi ppi irodán. 1880. II. 25: pappá szent., s-lelkész Nagyszebenben. 1882 őszén a székelyudvarhelyi r.k. gimn. tanára. 1883: Kolozsvárt egy. hallg. 1886: bölcsész dri és tört-lat. szakos tanári okl-et kapott. Tanár a gyulafehérvári főgimn-ban. 1886-1888. XI. 9: az Alsó-Fehér vm. Tört. Társ. főtitkára. Áll. szolg-ba lépett, 1889: Aradon, 1891: Zomborban, 1895: Szamosújvárt tanár. 1907: a szamosújvári örm. múz. ig-ja. Egyhtört. tanulm-ai főként újságokban jelentek meg. - Fm: II. Gejza magatartása a pápaság és császárság második küzdelmében. Bölcsészdri ért. Szamosújvár, 1886. - Az alsó-fehérvm. tört., régészeti és termtud. társ. évkv-e. 1. évf. Szerk. Kolozsvár, 1888. - A m-örm. nemes családok czímerlevelei. Szamosújvár, 1896. - A szamosújvári Rubens-kép. Uo., 1900. (Klny.) - Öt erdélyi pp. rangemelése. Kolozsvár, 1910. - Czikmádifalvi Szentandrássy István erdélyi pp. Uo., 1912. - Erdély vál. pp-ei (1618-1695). 1-2. köt. Szamosújvár, 1913-14. - Erdély kk. pp-ei. Kolozsvár, 1922. - Az erdélyi pp-ök címerei. Bp., 1930. - Manzador Pius erdélyi pp. élete és irod. működése. Bp., 1931. - Hét erdélyi pp. végrendelete. Kolozsvár, 1931. - Adalékok az erdélyi jezsuita rendházak eltörlésének tört-éhez. H.é.n. 88

Szinnyei XIV:9.

Temesváry Piroska M. Pacientia, ASzFL (Temesvár, Temes vm., 1906. máj. 22.-Gyöngyös, 1959. márc. 14.): szerzetesnő. - 1928. II. 14: Bpen lépett a kongr-ba. 1931. VIII. 15: első, 1936. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. Az Erzsébet Szeretetotthon Kórházban, majd Gyöngyösön betegápoló. - A szétszóratás után is uo. betegápoló. r.k.