🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Temesvári Piarista Gimnázium
következő 🡲

Temesvári Piarista Gimnázium, 1790 tavasza-1948. aug. 3.: Fenntartója a piar. r. volt. A →Szentannai Piarista Gimnázium és konviktus 1788: költözött át Temesvárra. 1806: 6, 1851: 8 o-os gimn. 1862-től a piar-k 7 tanárán kívül a többi csanádi egyhm-s pap. Tanulólétszám: 1885: 443 (12 tanár, köztük 4 csanádi egyhm-s pap), 1887: 550 (10 piar., 3 csanádi egyhm., 1 világi tanár), 1899: 445 (internátusában 53 teljes ellátással), 1910: 426 (internátusában 48 teljes ellátással). 1918: internátusa 30 növ-et fogadott. Tanítási nyelve 1919-ig m. Trianon után is piar. int. maradt. Az 1921/22. tanévben 850 tanulója volt. Az 1923/24. tanévtől az 1. o-ban rum. nyelven kellett megkezdeni a tanítást, melyet a következő o-okban fokozatosan kellett bevezetni; a vallást és az anyanyelvet taníthatták a tanulók nyelvén, m-ul. Hosszas tárgyalások után m. és ném. tagozat létrehozásával próbálkoztak, sikertelenül. 1925: a magánokt. törv. szerint a kisebbségi isk-kba csak olyan növ-eket vehettek föl, akiknek anyanyelve azonos volt az isk. tannyelvével, ez kizárta a németeket, örm-eket és a zsidókat, akkor is, ha m. anyanyelvűnek vallották magukat. 1927: a rum. áll. és a Sztszék közti tárgyalások eredménye (az isk. tannyelvét a fenntartó hatóság állapítja meg) a ~ra nem vonatkozott, mivel ott már rum-ül tanítottak. Tanulólétszáma 1928: 294 (évente kb. 300 volt), 60-80 bármely ker. vallású internátusi taggal. 1934. VIII: Temesvár városa a piar-k vagyonát a városra íratta, a rum. kultuszmin. a r. jogi elismerését megtagadta, ezt csak 1940. III. 3: ismerték el újra. 1948: államosították. Ekkor 11 tanára volt. Az utolsó temesvári piar. atya 2005: halt meg. M.I.-88

Felsmann 1885:136. - Acsay 1887. - Wutz 1887:141. - Pfiffer Antal: A kegyes tanítórendiek temesvári társházának és főgymn-ának tört. Temesvár, 1890. - Prónai 1899. - Vajda 1900:220. - Kalmár 1910:224. - Pallmann 1914. - MTC 1918. - Barthos-Csetri 1923:249. - Erdélyi lex. 1928:288. - Gerencsér 1943. - M. piar. rtart. tört. 1943:331. - Balanyi 1943:134, 345.