🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Temesvár szerb kiürítése
következő 🡲

Temesvár szerb kiürítése, 1919. máj. 6.-júl. 27.: A békekonferencia szakértőinek 1919. II. 28-i döntése a Temesvár-Buziás vasútvonalat Romániának ajándékozta, ezután a szerbek kifosztották a kiürítendő területet. V. 6: a kormányzóság épületéből elvitték az orsz. fölmérési hivatal okmány- és levtárát, V. 12: a postahiv. berendezését és bútorait, V. 18: a vm-ház bútorait, V. 23: a kórházak ágyait, ágyneműit, laboratóriumait (csak fr. közbelépésre hagyták meg a legszükségesebb tárgyakat), V. 24: a barakkokat lebontatták, azok anyagát 30 kocsin elszállították, V. 28: elvitték a hadtestparancsnokság bútorait, VI. 13: a lovasrendőrség 25 lovát, az összes nyerget, szerszámot, pokrócot s az Önkéntes Mentőtársulat 2 teherautóját, VI. 16: megkezdték a távbeszélő hálózat leszerelését és kellékeinek elszállítását, VII. 16-25: elvitték a Vajtermelő Központ, a Temes-Bega Szabályozási Társulat berendezését, raktárából 6 vagon kukoricát, a vasútállomás összes vagonját, az uradalmak és a földművesek összes lovát, szarvasmarháját, sertését, a város vezetőitől 430 ezer koronát kék pénzben. VII. 25-27: az ajtók-ablakok kiszedésével megrongáltak minden elhagyott épületet. - 8 hét alatt ~ olyan fosztogatást ereményezett, amilyet a Bánát a török kiűzése óta nem élt át. VIII. 3: az oláh hadsereg bevonult Temesvárra. 88

Jakabffy-Páll 1939:28.