Magyar Katolikus Lexikon > T > Tarnóczy


Tarnóczy István, SJ (Nyitra, Nyitra vm., 1626. aug. 10.-Győr, 1689. júl. 30.): rektor. - 1647: Bécsben lépett a r-be. A teol-t Nagyszombatban végezte. 1660 k. Kassán, Sopronban koll., Nagyszombatban szem. rektor, majd Lőcsén, 1669: Győrött a koll. rektora. - Fm: Amicitia usque ad mortem. Bécs, 1669. - Bona János: Menyben Vezető Kalauz. Ford. Nagyszombat, 1675. - Titkos értelmű Rosa, avagy Boldog Asszony koronája. Uo., 1676. - Bellarmin Róbert: Nagy mesterség a jó élet. Ford. és magy. Uo., 1676. - Idea Coronata Sive Vita S. Stephani. Bécs, 1680. - Princeps angelicos, sive vita s. Emerici. Uo., 1680. - Halcyona Sveuico-Danico-Germanica. Zittaviae, 1680. - Rex Admirabilis sive Vita S. Ladislai. Bécs, 1681, 1683. - Io Akarat, melly által az ember Istennel egy értelművé válik, Bécs, 1685. - Választott nyil, avagy a ió igyekezet... Uo., 1685. - Vigyázó Szem, Avagy Istennek mindenütt jelen-léte. Uo., 1685. - Régi Magyar Szentség, Avagy: Magyar-ország boldog emlékezetű 50 Szenteinek és boldoginak leképzett élete... Nagyszombat, 1692, 1695. - Holtig-való barátság. Avagy mi módon kellessék az beteg, és halálra vált embert, avagy meg-sentencziazot bűnöst segéteni. Uo., 1695, 1707, 1754; Kolozsvár, 1769. - Ungaricae sanctitatis indicia. 2. bőv. kiad. Uo., 1737. 88

Szinnyei XIII:1318.

Tarnóczy János (Ipolybél, Hont vm., 1902. jan. 28.-Bp., 1974. okt. 6.): protonotárius kanonok. - A Pázmány Péter Tudegy. teol. karán végzett, 1926. VI. 20: pappá szent. és hittud. dr-rá avatták. Nagyorosziban adm., 1927: Bajnán, 1928: a bp-lőportárdűlői Szt Margit pléb-n, 1929: Bp-Józsefvárosban, 1935: -Szentistvánvárosban kp., 1944: h. plnos, plnos, 1945: főegyhm. cenzor is, 1946: esp. és 1946-48: a Pest-belső ker. kat. el. isk-k tanfelügy-je. 1946: a Szt Mihály főangyalról nev. Buda melletti Margit szigeti c. prép. A Szt István-baz. 1947: leégett kupoláját orsz-os gyűjtéssel újjáépítette, belsőleg Szt Imre-, Szt Margit-, Szt József-, Szűz Mária-, Kis Szt Teréz-, Szt Rita-szobrokkal díszíttette. A munkák során a baz. egyik aknájába zuhant, sérülése egész életén át végigkísérte. 1952: nyugdíjazták, nyugdíjas éveit a belvárosi pléb-n visszavonultan töltötte, 1957: visszatérhetett a pléb-ra. 1970. VII. 26: végleges nyugdíjazásakor az esztergomi főszegyh. knk-ja. Az esztergomi baz. altp-ában nyugszik. - Cikkei: M. Kat. Akció (1942), Kat. Szó. - M: Vallástól független életút? Bp., 1932. - Amiről a józsefvárosi harangok beszélnek. Uo., 1933. - Jegyeseknek, házasulandóknak. Uo., 1935. - A Szt István baz. éneklő kövei. Uo., 1937. - Ránk vár az élet. Uo., 1937. - Szt István életműve és lelkivilága. Uo., 1971. - Szűz Mária. Uo., 1973. - Bpen 1932. I-1934:1. sz. a Szt József egyhközs. lapja, az Egyhközs. Tudósító fel. szerk-je. 88

Pilinyi 1943:13. - Schem. Strig. 1970:154.- Beke 1989:148. Arck. - Diós 1999:220. (5312.) - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Tarnóczy Mátyás, alsólelóci (Alsólelóc, Nyitra vm., 1605 k.-Velehrad, Morvao., 1655. aug. 30.): megyéspüspök. - A bölcs-et Alamócon hallg. és drált, teol-t a Pázmáneumban tanult, 1630. II. 27: pappá szent. Kereskény plnosa, melynek tp-át a prot-októl élete kockáztatásával foglalta vissza; ennek jutalmául 1638: nyitrai, 1640. X. 23: esztergomi knk., a nagyszombati szem. spirituálisa. 1644. XII. 13: szenttamási prép., majd zalavári apát és érs. helynök. 1648. IV. 20: szepesi prép. és csanádi pp., X. Ince p. 1650. IV. 4: erősítette meg. IX. 18: Nagyszombatban pp-ké szent. Ferences ruhában akarta meglátogatni egyhm-jét, de barátai lebeszélték róla. XII. 28: a kir. áthelyezte a váci ppségbe, amit VII. Sándor p. 1655. VI. 14: erősített meg. 1654: pozsonyi prép. Az egyhm-ben ekkor csak 5 r.k. pléb. volt, de csak 3 helyről kapott tizedet. Támogatta a török ter-en tevékenykedő ferenceseket. A M. Nemz. Galériában őrzött képe a ravatalán ábrázolja. - Utóda a csanádi c-en 1651: Rohonczy István, a szepesi prépságban 1655: Pálfalvai János, a váci címen 1655. IX. 27: Zongor Zsigmond. 88

Mendlik 1864:94. (1648-51: csanádi pp.), 74. (s.v. Lelóczy Tarnóczy; 1651-55: váci pp.) - Gams 1873:371. (1648-51: csanádi pp.), 384. (1651-†1655: csanádi pp.) - Vágner 1896:219. - Pirhalla 1899:439. (*1615 k.!, 1639. II. 27: pappá szent., †aug. 8.) - Kollányi 1900:252. (1631: pappá szent., 1651: váci pp., 1654: prép.; †aug. 7. sajtóhibából!) - Schem. Scep. 1906:V. - Eubel IV:169, 356. (s.v. Tarnosius [Tarnószy]) - Chobot II:575. (1630. II. 27: pappá szent., 1653: prép. aug. 30.) - Cisterciense Chronik 1932. (Juhász Kálmán: Eines Bischofs Ruhenstätte in der Abteigruft zu Welehrad) - Juhász VI:55.

Tarnóczy Menyhért, SJ (Alsólelóc, Nyitra vm., 1704. febr. 24.-Zsolna, 1781.): misszionárius. - 1722. X. 9: Nagyszombatban lépett a JT-ba. 1730 k. Kassán tanított, majd teljesen a hittérítésnek szentelte magát, s bejárta az orsz. nagy részét. 1773 u. Zsolnán világi papként élt. - Fm: Quadragesima sancta. Írta Gabriel Hevenesi. Ford. Nagyszombat, 1739. - Speculum morum humanorum ac Divinae Justitiae. Győr, 1740. 88

Szinnyei XIII:1323. (*jan. 6.) - JTÉ 1942:357. (*febr. 24.)