Magyar Katolikus Lexikon > T > Tarjányi


Tarjányi Béla (Bócsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1942. aug. 15.-): áldozópap, egyetemi tanár, szentírástudós. - 1965. VI. 20: Kalocsán szent. pappá, 1966: Bpen teol-ból drált. Kp. Nemesnádudvaron. 1967-69: Rómában tanult. 1969: kp. Kalocsa-Szt Imre pléb-n, 1970: a szegedi hittud. főisk., 1971: Bpen a Hittud. Akad. tanára. A II. Vat. Zsin. után a SZIT gondozásában kiadott szentírásfordítás egyik fordítója. 1987: az Orsz. Hitokt. Biz. tagja, 1990: a Szt Jeromos Bibliatársulat (→Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat) üv. elnöke. - M: Az örömhír Márk evangélista szerint. Bp., 1987. (új kiad. 1998) - Úsz-i alapismeretek. Bp., 1988. (új kiad. 1996) - Rövid héber nyelvtan. Bp., 1988. - Az ÚSz görög nyelve. Maximilan Zerwick műve alapján összeáll. Szabó Máriával. Bp., 1988. - Gör-héb. szószedet. Uazzal. Bp., 1988. - 1. és 2. Tesszaloniki levél. Írta Otto Knoch. Ford. Bp., 1993. - Találkozások. Ford. és átd. Bp., 1993. - Filippi levél. Írta Bernhard Mayer. Ford. Székely Istvánnal. Bp., 1994. - Biblikus teol. Tanulm-ok. Bp., 1998. - Csodák. Ford. és átd. Bp., 1998. - Példabeszédek. Ford. és átd. Bp., 2000. - Szerk. 1998-: a Biblikus írások c. sorozatot. **

KKFN 1996:78.

Tarjányi Zoltán (Kiskunfélegyháza, Bács-Kiskun m., 1951. febr. 3.-): áldozópap, egyetemi tanár. - Szülővárosában zenei ált. isk-ba járt, 1969: a Móra Ferenc Gimn-ban éretts. A teol-t váci egyhm-sként 1 évig Szegeden, majd Bp-en a KPI növ-eként végezte. 1974. VI. 23: Vácott szentelték pappá. Pécelen, 1977: Gödöllőn kp., VI: erkölcsteol. dr. 1983-85: Strasbourg-ban posztgraduális tanulm-ok végén szakdoktorátust szerzett. - 1985: a KPI pref-a, közben megbízott előadó a Hittud. Akad-n. - 1990: Pestlőrincen kp. 1991-93: Egerben, s mivel a váci egym. kispapjai Győrbe kerültek, 1994-97: Győrben a hittud főisk-n a pasztorális tantárgyak tanára. Közben 1992-98: az erkölcsteológia tanára az Egri Hittud. Főisk. Váci, 1995-: a PPKE Hittud. Karának (HTK) Levelező Tagozatán. - 1992: PPKE HTK docense, 1997-2001: a liturgika és lelkipásztorkodástan ny. rk. tanára. 1999: habilitált, 2001: az erkölcsteol. tanszék prof-a. 2004: a PPKE HTK Lev. Tagozatának ig-ja. 1997: p. prel. - Közben 1980-96: a Központi Kántorképző Tanf. hittantanára, 1976-88: a M. Rádió →Katolikus félóra c. műsorának egyik szerk-je. - 1976-tól rendszeresen írt az Új Emberben, melynek 1995-98: szerkesztőbiz. tagja, 1999-2001: főszerk-je. - 1986-: a Teológia szakfolyóirat szerkesztőségi munk., 1993: szerkesztőbiz. tagja, 2005: főszerk-je. - 2002-: a Jel Kiadó Erkölcsteol. tanulmányok, Erkölcsteol. kvtár és Erkölcsteol. források kv-sorozatainak szerk-je. - Tanulmányai a Vanyó Lászlót, Dávid Katalint, Fila Bélát, Jelenits Istvánt, Bolberitz Pált, Tarjányi Bélát, Rózsa Hubát, Török Józsefet köszöntő születésnapi kötetekben, az Erkölcsteol. tanulmányok sorozat kv-eiben, valamint a Teológia, Vigília, Jel, Távlatok, Prêtres Diocésains folyóiratokban. - M: A ker. nevelés és oktatás tört. Bp., 1998. (2. jav. kiad. 2001) (Pedagógia I.) - Az ember személyi kibontakozása. Uo., 1998. (Uaz II.) - A nevelés keretei és tartalma. Uo., 1999. (Uaz III.) - A hitoktatás tört-e és elmélete. Uo., 1998. (Kateketika I.); A hitoktatás gyakorlata és módszertana. (Uaz II.) Uo., 1999. - Vasárnapi Ige. Uo., 1999. - Misekalauz. Uo., 2000. - A morálteol. tört. és alapfogalmai. Uo., 2005. (Erkölcsteológia I.) - Az Istennel való kapcsolatunk erényei. Uo., 2006. (Uaz II.) - Az erkölcsi erények. Uo., 2004. (Uaz III.)  s.k.