Magyar Katolikus Lexikon > T > Tapolcsányi


Tapolcsányi   →Tapolcsáni

Tapolcsányi Gergely Pál, Szt Lászlóról nev., Piar (Tavarnok, Nyitra vm., 1713. jan. 15.-Szeged, 1773. okt. 8.): tartományfőnök. - Nyitrán tanult, Privigyén 1728. IX: lépett a r-be, 1736: pappá szent. Tanár Pesten, 1738: Nagykárolyban, 1742: Nyitrán, 1744: ig. és hitszónok Debrecenben, 1754: szegedi házfőn. 1760-66: a m. rtart. főnöke, 1766-67: újra szegedi házfőn. Közben 1748, 1754: képviselte a m. rtart-t a róm. r. nagykápt-on. Rendfőnöksége idején vez-e alatt készült a hazai piar. isk-k 2 új tanulm. rendszere, 1762: Proiectum pro systemate studiorum modernorum apud Scholas Pias in Hungaria, 1766: Norma studiorum. Ezek előírásait nagyobbrészt alkalmazták a hazai piar. isk-k, újszerű a korábbi mo-i tantervekhez képest, hogy már megkívánták a nemz. tantárgyak (m. nyelv, m. tört. stb.), bővebben a reáliák (keresk. számtan, kv-vitel stb.) okt-át. E piar. tantervek jelentősen hatottak az áll. →Ratio educationisra. - Fm: Ama... nagy érdemű... gr. Károlyi Sándor, ki... új életre átköltözött... H.n., 1743. - Szt Kalazantius József... sommás élete... Kalocsa, 1772. M.I.

Pallas XV:933. - Schem. Piar. 1894:6. - Szinnyei XIII:1291.