Magyar Katolikus Lexikon > T > Tanulmányi Alap


Tanulmányi Alap: tanügyi intézmények fenntartását szolgáló tőke. - 1780: létesítette Mária Terézia az 1773: eltörölt jezsuita rend javaiból. 1773: a rend 117 rháza közül 29 kizárólag neveléssel foglalkozott és isk. célokra 2.925.746 Ft alapítványi tőkéje volt. A vagyon kezelését a kirnő a →Helytartótanács egyházügyi o-ára bízta. II. József beolvasztotta a közp. kincstárba. 1790-1867: újra a Helytartótanács gondozta, ekkor a VKM felügyelő és ellenőrző bizottsága kezelésébe került. Mivel a ~ állandó hiánnyal küzdött, I. Ferenc József 1870: hozzácsatolta a kaposfői prépság, a lakócsai és a telki apátság jövedelmét (13.400 hold szántó és erdő). A törzsvagyon 1919 e. közel 57 millió K, 1933: 19 millió P volt. - A ~ból tartották fenn a korábban jezsuita int-eket, s 1867-: királyi, 1883-: kir. kat. isk-nak nevezték őket. - 1934: Magyar Katolikus ~ lett. Az 1952:1. tc. a ~ot a VKM kezeléséből az →Állami Egyházügyi Hivatal felügyelete alá helyezte. M.I.

Forster Gyula br.: A m. ~ hajdan és most. Bp., 1892.