🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tabódy
következő 🡲

Tabódy Ida, tabódi és fekésházi (*Budaháza, Ung vm., 1877 nov. 8.): tanárnő. - Tanítói, majd tanári okl-et szerzett, Lipcsében és Zürichben szociológiát és nemzetgazd-tant tanult, Charlottenburgban kertészeti tanf-ot hallgatott. Ungváron tanítónő, az Ungvári Leányok Erzsébet Körének alapítója. 1905-19: a pozsonyi tanítónőképző tanára, 1914-: ig-ja. Amikor 1919. I. 1: a csehek bevonultak Pozsonyba, a legelsők között a m. int-et akarták birtokba venni. ~ a börtönnel való fenyegetések ellenére még fél évig vez. az int. ügyeit. A kommunizmus bukása után VIII: Cinkotán talált helyet a pozsonyi int-nek; hálából Cinkota díszpolgárává választották (1940-ig Mo. egyetlen női díszpolgára). Pozsonyból mentette át a Szt Erzsébet Gyermekotthont, melyet Pécelen telepített le. 1935: nyugdíjazták. IV. Károly kir. (ur. 1916-18) koronázása után 1917-18: Zita kirné m. nyelvtanára; alapítványi hölgy, a Kat. Tanügyi Tanács III. szako. eln., az Orsz. Gazd. Szakokt. Tanács tanulmányi biz. tagja, a M. Ped. Társ. tagja, az Árpádházi Szt Erzsébet Gyermekotthon Egyes. eln., az Izabella Háziipar Egyes. társeln., az AC kulturális szako. tanácsosa, a Tanítóképző Int. Tanárok, a Collegium Marianum, a M. Gazdasszonyok Orsz. Egyes., az Orsz. Kat. Nővédő Egyes., a M. Munkát Védő Szöv. aleln. - M: A pozsonyi m. kir. áll. tanítónőképző-int. 1914/15-1916/17. é. értes. Szerk. Pozsony, 1915/17. 88

Ker. m. közél. alm. II:1054. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban) [anyja széki Széky Berta; Tabódy Jenőné levelezését Stolz Albánnal Végzet és gondviselés címmel s.a.r. Meyer Gyula. Ungvár, 1912]

Tabódy István, tabódi és fekésházi (Bp., 1921. ápr. 1.-Székesfehérvár, 2000. szept. 25.): kanonok. - Édesapja, T. Tibor őrnagy, földbirtokos, ogy. képviselő, a Regnum Marianum egyhközs. világi elnöke. ~ 1930-38: a kőszegi Hunyadi Mátyás Katonai Főreálban, 1938-41: a Ludovika Akad-n tanult. A 3. Nádasdy Ferenc huszárezred hadnagyaként Nagyváradon, Nagyszalontán és Munkácson szolgált. 1944. I. 1: főhadnagy, VI. közepétől az orosz fronton harcolt, IX. 17: Varsónál súlyosan megsebesült. 1945 tavaszától a Honvédelmi Min. Lóügyi O-án szolgált. 1946: a M. Szab. Párt VII. ker. titkára. 1947: százados. - IV. 25: kémkedés gyanúja miatt letartóztatták, a buda-déli, 1947-től a kistarcsai, 1950-től a recski internálótáborban őrizték. 1953. IX. 17-i szabadulása után a Kazánfalazó és Gyárkéményépítő Váll-nál szállítómunkás. 1954. IX: bérmakeresztapja, Shvoy Lajos székesfehérvári pp. segítségével a Hittud. Akad. növ-e lett. 1955. V. 3: az ÁEH kitiltotta, óvodai fűtőként dolg. Hegedüs András min-elnöknek 1956 elején írt levele nyomán X. 11: folytathatta tanulm-ait. XI. 3: Mindszenty bíb. kérésére néhány kispaptársával az ÁEH irattárát biztosította. 1957. III: diákonussá szent. A forr. alatti magatartásáért V. 17-XII. 17: börtönben ült. 1958. VI. 13: Székesfehérvárt Shvoy Lajos pappá szent. Néhány hónapig a Hittud. Akad-n ill. a Közp. Szem-ban főduktor. 1959 tavaszán 74 más kispappal együtt kizárták a szem-ból, mert nem jelentek meg az orsz. papi békegyűlésen. - Eltávolítása után a Közlekedési Múz-ban takarító. Közben a kidobott kispapokból szem-ot szervezett és vezetett, és közülük 17-et p. engedéllyel pappá szenteltetett. 1961. II. 6: letartóztatták. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése és hűtlenség vádjával 12 é. börtönre ítélték. Büntetését majdnem kitöltötte, Casaroli bíb. közbenjárására a Gyűjtőfogházból néhány hónappal korábban, 1972. XII. 30: szabadult. Közben megjárta Márianosztra, Sátoraljaújhely és Sopronkőhida zárkáit. - 1973. IX: a székesfehérvári belvárosi pléb. kp-ja. 1975. VI: Csabdi, 1982. V. 1: Kisláng, 1987. X. 15: Bicske plnosa is. Külf. segítséggel sikerült fölújíttatnia Vasztély, Csabdi, Óbarok, Kisláng és Bicske tp-át és 3 pléb-t. - 1989 u. bár jelölték, nem lett tábori pp. 1992: székesfehérvári knk. Katonai szolgálata alapján vezérezr. rangot kapott. - 2005: Bicskén a r.k. egyházközség és az önkormányzat szobrot állított tiszt-ére (Domokos Béla alkotása). B.Ma.-**-Pr.L.

SZJN 1977:275. - Aréna 1989. VI. 15. - Szabad Föld 1989. XII. 19. - Tabódy István adatközlése Balogh Margitnak (Bicske, 1990. II. 10.) - Új Ember 2003. VII. 13. (Somogyi Sándor: Isten huszárja - ~)