🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Től
következő 🡲

Től, Tolna m.: egykori ágostonos monostor. – Dombóvártól É-ra, Dalmad és Konda között állott. 1268: IV. Kelemen p. a fehérvári ispotályos konvent okleveléből értesült, hogy kilenc, név szerint megnevezett nemes a ~  (Teul) lakatlan földet Pál és Ágoston szerzeteseknek adták, akik ott a hívek adományaiból Szt Imre tiszt-re monostort építettek. A p. Kolumbán, trau-i pp. (1272–76) kérésére a mon-t és a két testvért az ágostonos knk-ok r-jébe sorolta és az esztergomi érs.  alá rendelte. Ladomér érs. (1279–98) a p. oklevelét átírta és saját joghatóságával is megerősítette. H.F.L.