Magyar Katolikus Lexikon > T > Türje


Türje, Zala m.: 1. Premontrei prépostság és templom. 1235: említik először a rendi monostor-jegyzékben. IV. Sándor p. okl-e szerint Dénes (a Türje nembeli) szentgróti ispán építette és látta el birtokkal a mon-t. A kegyúri jogot a 16. sz-ig a Türje nemzetség szentgróti ága gyakorolta. A csornai prépság filiája volt. Neve Gurle, Jurle, Thyrle és számos más hasonló alakban fordul elő. Birtokai ~ környékén feküdtek. Hiteleshelyi működéséről 1268–1351: 31 okl., továbbá 10 említés tanúskodik. 1351 u. jogosultságát vsz. a szerz-ek alacsony létszáma miatt elvesztette. A 16. sz. első felében az alapító nemzetség ffi ága kihalt. 1535: a Hagymási család lett a kegyúr, a reformációhoz pártolt tagjai 1543-47: a mon-t kifosztották, az épületeket a tp. kivételével lerombolták, 1645: Batthyány Ádámnak eladták. 1703: az alsó-ausztriai Pernegg premontrei prép-ja visszaszerezte a r-nek. 1767: önálló prépság lett, de II. József 1785: a 3 pap és 1 diákonus alkotta konventet feloszlatta. – 1802: visszaállítva Csornával egyesítették és 1950-ig r. pléb-ként működött. A 18. sz: épült rház 2009: idősek szoc. otthona. 1802: visszállították, egyesítették Csornával, s a kislétszámú konvent mint r-i pléb. működött. 1950: föloszlatták, s ~ veszprémi egyhm-s pléb. lett. A téglából épült, de szerkezeti vonalaiban faragott követ is felhasználó, háromhajós tp. szentélyei eredetileg félkörösen záródtak A Ny-i toronypár karzatot fog közre. A 18. sz: a három hajót K felé hosszabították, derékszögű fallal zárták, D-en sekrestyével bővítették, É-i falához a Szt Anna-kpnát építették. 1761–64: →Dorfmeister István festette a falakat és az Angyali üdvözletet ábrázoló főoltár-képet. A D-i belső falfelületen feltárták a 13. sz-i Szt László-legendát ábrázoló festményeket. – 2. plébánia a veszprémi főegyhm. zalaszentgróti esp. ker-ében. 1729: alapították. Gyümölcsoltó Boldogasszony-tp-át 1905: építették. 2 harangját 1922: Seltenhofer Frigyes fiai Sopronban öntötték. Org-ját (2/13 m/r) 1823: ismeretlen mester építette, 1880 k. Peppert Nándor, 1923: Kempf Gyula átépítette. Akv. 1772-től. Kegyura 1880: a türjei prépság. Anyanyelve 1880: m., ném.; 1910: m.; 1940: m. – Filiája 2000: Szalapa. – Plébánosai prem-ek: Pintér Adalbert, 1734: Riesenfelder János, 1737: Walthum Lipót, 1741: Hőnigh Lajos, Madjera Péter, 1743: Lébényi János, 1757: Korencsek Norbert János, 1768: Scholtz Ágoston Menyhért, 1773: Fontányi Miklós Mihály, 1775: Tenkovics Kristóf József, 1786: Armpruster Izidor József, 1808: Ganernek Crestentius OFM?, 1809: Hutter Mihály Márton, 1810: Györke Tamás Pál, 1811: Szalay Godefrid Mihály, 1814: Kopits Ignác Xav. Ferenc, 1821: Szabó Nep. János Gábor, 1835: Csóti Norbert Antal, 1839: Kiss Lajos István, 1841: Csóti Norbert Antal, 1851: Kutasy Albert Antal, 1880: Sztraka Gábor János, 1886: Réthi Gyula István, 1898: Illés Ráfael István, 1906: Peér Leó István, 1910: Hajdu Nep. János Pál, 1914: Gönczi Ede István, 1920: Újhelyi Tivadar József, 1921: Erdélyi Irén János, 1930: Málits Frigyes József, 1946: Erdélyi Irén János, 1948: Horváth Benedek Árpád, 1950: Gergye Ipoly János, 1951: Klempa Károly Sándor, 1955: Horváth Ferenc OFM, 1976: Udvari István OFM, 1991: Horváth László egyhm-s. – Lakói 1785: 1203 r.k.; 1840: 1339 r.k., 17 izr., 90 egyéb vall., össz. 1446; 1910: 2502 r.k., 21 ev., 4 ref., 50 izr., össz. 2576; 1940: 2349 r.k., 2 g.k., 27 ev., 7 ref., 47 izr., 1 egyéb vall., össz. 2433; 1983: 1962 r.k., össz. 2083; 2006: 1609 r.k., össz. 1844. – 1948: 8 tanerős r.k. ált. isk-jában 312 tanuló. K.I.E.–P.P–H.F.L.

Gerecze II:1043. – A Csornai Prem. Kanonokrend ünnepélyes fogadalmas tagjainak törzskönyve 1855-től. Csorna, rendi levtár. – Pákay Arnold: Adatok a csornai, horpácsi, ~i és jánoshidai prem. prépságok tört-éhez. Kz. 1953. – Garas 1955:202. – Kovács Imre: A türjei prem. prépság okl-es anyaga és tört. a kat. restauráció korában (1569–1787).  Bp., 1970. (dissz.) – VEN 1975:175. – TKMK 429. – Patay 1982. – Takács 1992:91. (52.) – Kovács Imre OPraem: A ~i prem. prépság tört. Zalaegerszeg, 1991. – MKA 2000:501. – Kovács–Legeza 2002:44.