Magyar Katolikus Lexikon > T > Tövis


Tövis, Dreykirchen, v. Alsó-Fehér vm. (Teiuș, Ro.): 1. plébánia a v. erdélyi egyhm. hegyaljai főesp. ker-ében. 1269: Ratka, 1319: Spinarum Villa. 1314: már pléb., plnosa 1319: Dominicus, 1352: Thomas, 1420: Andreas. Tp-át Kisboldogasszony tit-ra sztelték. Lakói 1564 k. ref-ok lettek. 1701: alapították újra, 1702-től pálos atyák vezették a pléb-t 1786-ig. Akv. 1700-tól. Anyanyelve 1880: m. – Filiái 1917: Alsógáld, Alsóorbó, Borosbenedek, Csáklya, Diód, Diómál, Felgyógy, Felsőgáld, Felsőorbó, Gáldtő, Havasgyógy, Kismindszent, Koslárd, Középorbó, Magyarkapud, Marosbéld, Mihálcfalva, Obrázsa, Pacalka, Tibor, Vajasd. – Plébánosa 1786: Winkler Ignác, 1790: Farkas János, 1791: Ludási András OSPPE, 1797: Kercsó Ciprián OSPPE, 1801: Mihálcz József, 1813: Erőss Sándor, 1819: Herold Antal, 1824–33: Jakab János, 1838: Kovács Lajos, 1839: Lombi János, 1856: Macskási János, 1870: Lechner László, 1871: Ninger Ignác, 1876: Csató Ferenc, 1901: Erdősi Dávid, 1905. Baráczy Albert, 1911: Fuchs Gusztáv, 1921: Kiss Dénes, 1931: Oláh Dániel, 1960: Bodoni Árpád, 1964: Kenderesi Szabó Béla (1996: is). – Lakói 1910: 576 r.k., 10.923 g.k., össz. 22.378 (filiákkal). – 2. Az obszerváns ferenceseket Hunyadi János kormányzó hívta ide Diód (Gyód) váruradalmába. Tp-uk bejárata fölött régi kőbe vésett évszám jelzi, hogy 1449: készült el. 1450: a pápa 7 évi búcsút engedélyezett a tp-ot a Bold. Szűz két nagy ünnepén felkereső híveknek. 1455: Kapisztrán Szt János rövid időre felkereste, Hunyadi a tp. építését vezető brassói Konrád kőfaragót birtokadományban részesítette. 1535: 11 szerzetespap és 7 munkástestvér lakta. 1542: a szerz-papok száma már csak 5. 1556: a reformáció terjedése miatt el kellett hagyniuk. 1701: átmenetileg pálosok költöztek a tp. mellé. Egyhajós, igen gondos kivitelű tp-a viszonylag épen megmaradt, de későbbi barokk boltozat fedi. A sokszögű záródású szentély É-i oldalán nyílik a sekrestye, annak Ny-i falán át a torony keresztboltozatos földszintje. A klastrom is a tp. É-i oldalához csatlakozott. Begina-ház is állt a közelben a ferences barátok gondozása alatt, 1550: még lakták. **–Sz.B.–H.F.L.

1. Gerecze II:107. – Schem. Trans. 1913:42. – Györffy II:188. – Léstyán 2000. II:145. – 2. Karácsonyi II:197, 558. – Cat. Steph. 1947:9. – Entz 1996:106, 193, 259.