🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Töttössy
következő 🡲

Töttössy Miklós (Osztroluka, Zólyom vm., 1881. dec. 5.–Bp., 1967. okt. 14.): plébános. – Középisk. Selmecbányán és Esztergomban, a teol. a Pázmáneum növendékeként a bécsi egy. végezte, 1904. VII. 14: pappá szent., 1905: teol. dr. Modorban kp., 1906: Bpen a Marianum és az Isteni Szeretet Leányai Szt Margit Int. hitokt. lelkésze, 1907: a Kat. Közp. Legényegyes. h.eln-e, 1909/19: üv. eln-e és a VIII. ker. reálisk. hittanára. 1910: egyhm. cenzor. 1919: Bpen a Jézus Szive-tp. admin-a ,1919. XI: Dunamocson admin., majd plnos. 1920. X: Bp-Krisztinavárosban kp. . 1923: Bp-Középső-Ferencvárosban admin., 1924. III: plnos, az egyh.közs. alapítója, tp-ának építtetője. 1926: p-i kamarás, 1944: a Szt Margitról nev. dömösi c. prép., Pázmány Egyes. tagja. 1946: a Pesti-Középső Esp.ker. esp. 1952: nyugdíjazták. – Cikkei: Alkotmány (1906/08, 12, 14), Egyh. Közl. (1906/13, 15), Hittud. Folyóir. (1906: Szt János evang-ának jellege, Klny. is; 1921: A modern lélektan és annak művelői, Klny. is), Kat. Szle (1911: A szoc. mozg. tört. Mo-on; 1915: A pol. katolicizmus tört. Fro-ban), M. Kultúra (1913, 17, 23, 28), Egyh. Lpk (1920/25), Kat. lex. 1–4. köt. (Bp., 1931–34: munk.), Örökimádás, Jézus Szt Szívének Hírnöke, Ébredünk. M: Kat. hittan felső keresk. isk. alsó o. sz. Bp., 1916. (2. kiad. 1920; Középfokú isk. sz. 3. bőv. kiad. 1925., 3 [!]. bőv. kiad. Átd. Meszlényi Antal. 1930., 4. kiad. 1940, 5. jav. kiad. 1942, új lny 1943, 1944) – Kat. erkölcstan felsőbb keresk. isk. középső o. sz. Uo., 1917. (2. kiad. 1920, Középfokú isk. sz. 3. bőv. kiad. Átd. Meszlényi Antal. 1928, 4. kiad. 1940, 5. jav. kiad. 1942, új lny 1942,1943) – Kat. hitvédelemtan. Felső keresk. isk. felső o. sz. Uo., 1918. (2. kiad. Felső keresk. isk. 4. o. sz. 1921, Középisk. r. 3. bőv. kiad. Átd. Meszlényi Antal. 1923, 4. kiad. 1940) – Kat. egyháztört. Felső keresk. isk. 3. o. sz. Uo.,1921. – Kat. egyháztört. A középfokú isk. r. ~ nyomán írta Meszlényi Antal. Uo., 1931. (2. jav. kiad. Írta ~. Átd. Meszlényi Antal. 1942., új lny. 19444., 1946) – Bpen 1912. I. – X: a Kolping fel. szerk. – Betűjegyei: Dr. T. M.; t.m.; T. M. (Kat. lex. 1. köt.); T–y M. (Kat. lex. 3–4. köt.)  88

Egyh. Közl. 1913: 321. Arck. – MKA 1928: 70. – M. társ. lex. 1930: 579. – Kemény. 1942:149. – Pilinyi. 1943: 5, – Schem. Strig. 1947. 271., 1982. 405. – Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:29. (95.) – Viczián 1995: 189. (992.) – M.kvészet 3/.Tankv. 1998: 225. – Fazekas. 2003: 421. (3749.) – Beke 2008: 755. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)