🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Törvényhozók Nemzeti Szövetsége
következő 🡲

Törvényhozók Nemzeti Szövetsége, 1944. okt. (9.) 12.–1945. máj.: országgyűlési képviselők háború folytatását kívánó csoportja. – Létrehozását a 1944. X. 9. (a nyilas hatalomátvétel egyik előkészítő állomásaként), Szálasi Ferenc (1897–1946) javaslatára határozta el a Magyar Élet Pártjához, a Magyar Megújulás Pártjához, a Magyar Nemzeti Szocialista Párthoz, az Erdélyi Párthoz, a Mo-i Németekhez, a Magyar Nemzeti Szoc. Fronthoz és a Nyilaskeresztes Párt–Hungarista Mozgalomhoz tartozó 125 képviselő; számuk az X. 12: tényleges megalakulásakor 115-re apadt (az ogy-i többséget 150 képviselő jelentette). Elnökévé Szász Lajost (1888–1946), társeln-ké Jaross Andort (1896–1946), aleln-ké Szöllősi (Naszluhácz) Jenőt (1893–1946), ü.v. aleln-ké Rajniss Ferencet (1893–1946) választották. X. 30: Habsburg József főhg. (1872–1963) vezetésével, főként Szálasi nemzetvezővé választása céljából, megalakították a Felsőházi Tagok Nemzeti Szövetségét. Az X. 15: államcsíny után XI. 2: összeült képviselőházban többségében a ~ tagjai és a XII. 1: Sopronba telepített ogy-en valójában e két szervezet tagjai vettek részt. 1945. III: a Nagyném. Birod-ba menekült vez-it József főhg. kivételével 1945 őszén hazahozatták, s a Bpi Népbíróság ítélete után kivégezték. 88

Rozsnyói Ágnes: A Szálasi puccs. Bp., 1962:61. – Teleki Éva: Nyilas uralom Mo-on. Uo., 1974. – Révai új lex. XVIII:170.