🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Történelmi Adattár
következő 🡲

Történelmi Adattár, Temesvár, 1871. jan. 1.–1873. dec. 1.; Bp., 1874. jan. 1.–jún. 1.: folyóirat Csanád egyházmegye hajdana és jelenéhez. – Megj. havonta 1-jén, össz. 42 sz., 1946 old. Szerk. Ortvay Tivadar, Szentkláray Jenő. Ny: Csanádegyhm. ny. – Az Okmánytár részében okiratok a csanádi ppség és a gyulafehérvári kápt. levtárából. A Plébániák tára rovatában részletes plébtört-eket írtak, de csak a D betűig jutottak el. Előfizetők hiányában szűnt meg. 88

Szalády 1884:230. – Lakatos 1991:2922. (3987.)