Magyar Katolikus Lexikon > T > Tömörkény


Tömörkény, Csongrád m.: plébánia a váci, 1993. V. 31-től a szeged-csanádi egyhm. szentesi esp. ker-ében. – 1326: villa Zemerken. 1332: már pléb. Tp-át 1300 e. ismeretlen tit-ra sztelték. A törökök 1649 e. elfoglalták. 1905: alapították újra. Mai Szt Máté-tp-át 1887: építették. Org-ját (1/11 m/r) 1900: Soukenik János építette. Akv. 1894-től. – Plébánosai: Simonffy Gentilis, 1947: Gémes Mihály, 1950: Németh József, 1958: Apáthy István, 1970: Kaposi István, 1979: Kókai Pál. 2008: oldallagosan Csanytelek látja el. – Lakói 1910: 3404 r.k., 1 g.k., 15 ref., 4 unit., 11 izr., össz. 3435; 1940: 3772 r.k., 3 g.k., 30 ref., 4 izr., össz. 3809; 1983: 2000 r.k., össz. 2477; 2006: 1751 r.k., össz. 1948. **

Gerecze II:278. – Sándor kz. IV:394. – MKA 2000:305.

Tömörkény (1895-ig Steingassner) István (Cegléd, Pest, Pilis és Solt vm., 1866. dec. 21.–Szeged, 1917. ápr. 24.): gyógyszerész, régész, néprajzkutató, könyvtár- és múzeumigazgató, író. – A szegedi piar. gimn. és 1877–80: a makói ref. gimn. tanulója, de a gimn-ot nem fejezte be. 1882–85: gyógyszerésznek tanult, gyógyszerész segédvizsgát tett, 1899–: kvtáros, muzeológus és ősrégészeti tanf-ot végzett. – 1882–86: Szegeden és Kisteleken gyógyszerész. 1886. II–: a Szegedi Híradó b. munk., 1899: a →Somogyi Könyvtár és Városi Múz. kvtárosa, 1904–17: az intézmény ig-ja. – 1892: a Dugonics Társ. tagja, 1907: főtitkára, 1902: a Szegedi Írók és Hírlapírók Köre eln., a Pusztaszeri Árpád Egyes. főtitkára, a Vídéki Hírlapírók Orsz. Szöv. egyik vez-je, 1906: a Petőfi Társ. tagja. – Részt vett a Szeged környéki ásatásokon. A Szeged és Szeged környéki nép, a D-alföldi halászok, kubikusok, tiszai hajósok, zsellérek életét vizsgálta, többezer tájszót gyűjtött. – M: Szegedi parasztok és egyéb urak. Szeged, 1893. – Jegenyék alatt. Elb-ek. Uo., 1898. (új kiad. 1943) – Betyárlegendák. Uo., 1898. (új kiad. Betyárlegendák. Az alföldi rablóvilág tört-ei. 1901. Név nélkül) – A kincs a földben. Elb. Uo., 1901. – A titkot még a tyúk is kikaparja. Elb. Uo., 1901. – Vízenjárók és kétkézi munkások. Elb-ek. Uo., 1902. (új kiad. 1943) – Gerendás szobákból. Elb-ek. Bp., 1904. – Jegenyék alatt. Elb-ek. Uo., 1905. (új kiad. 1908) – Förgeteg János, mint közerő és más elb-ek. Uo., 1905. (új kiad. 1910) – Különféle magyarok meg egyéb népek. Uo, 1907. (új kiad. 1910) – Napos tájak. Elb-ek. Uo., 1908. (új kiad. 1940) – Homokos világ. Elb-ek. Uo., 1910. – Ne engedjük a madarat... és más holmik. Uo., 1911. – Bazsarózsák. Elb-ek. Uo., 1912. – Egyszerű emberek. Elb-ek. Uo., 1912. (új kiad. 1914. és 1943) – Titkos ellenség. Uo., 1915. – Margit. Elb. Uo., 1916. – Népek az ország használatában. Elb-ek. Bev. Móricz Zsigmond. Uo., 1917. – Célszerű szegény emberek. Elb-ek. S.a.r., bev. Móra Ferenc. Szeged, 1922. – Jegenyék alatt. Elb-ek. Bp., 1936. – Öreg regruták. Elb-ek. Bev. Móricz Zsigmond. Uo., 1942. – Három színjáték. S.a.r., bev. Sík Sándor. Szeged, 1942. – Gerendás szobák. Elb-ek. Bev. Gulácsy Irén. Bp., 1943. – Rónasági csodák. Elb-ek. S.a.r. Sík Sándor. Szeged, 1943. – Subavásár és más elbek. Arad, 1944. – Műkedvelők színháza. Színdarabok, többekkel. Kolozsvár, 1945. – Szirtesek a partok. Elb-ek. Vál., bev. Ortutay Gyula. Bp., 1946. – Barlanglakók. Színjáték. Többekkel. Uo., 1947. – Kétkézi munkások. Elb-ek. Vál. Czibor János. Uo., 1950. (2. kiad. Uo., 1952) – Vándorló földek. Vál. elb-ek. Vál. uő. Uo., 1952. – A ravasz Kabók. Vidám elb-ek. Összeáll., utószó uő. Uo., 1955. – Föltetszik a hajnal. Tárcák, rajzok, elb-ek. S.a.r. Madácsy László. Szeged, 1955. – A tengeri város. Elb-ek 1885–96. S.a.r., utószó Czibor János. Bp., 1956. – A Szt Mihály a jégben. Elb-ek 1897–1900. S.a.r., utószó uő. Uo., 1957. – Új bor idején. Elb-ek 1901–04. S.a.r., utószó uő. Uo., 1958. – Hajnali sötétben. Elb-ek 1901–10. S.a.r., utószó uő. Uo., 1958. – Barlanglakók. Elb-ek 1911–13. S.a.r., utószó uő. Uo., 1959. – Fakadó víz. Vál. elb-ek. Vál., utószó Nagy Pál. Marosvásárhely, 1959. – Öreg regruták. Elb-ek 1914–15. S.a.r., jegyz. Czibor János. Bp., 1959. – Fecskék. Elb-ek. Vál. uő. Uo., 1960. – A kraszniki csata. Elb-ek 1916–17. S.a.r., utószó uő. Uo., 1960. – Vál. elb-ek. Vál., s.a.r. uő, bev. Kispéter András. Uo., 1960. – Elb-ek. Válogatás az ált. isk. tanulók sz. Uo., 1961. – Megöltek egy legényt. Elb-ek. Utószó Péter László. Uo., 1962. – Munkák és napok a Tisza partján. Cikkek, riportok, tanulm-ok 1884–1916. S.a.r., utószó uő. Uo., 1963. – Éretlenek az emberek. Tárcák, karcolatok. Vál. Z. Szalai Sándor. Uo., 1963. – A házasság első éve. Elb-ek. Utószó Péter László. Uo., 1963. – A gondolat félénk madár. Elmés mondások ~ írásaiból. Összeáll. Rully János. S.a.r. Kiss László. Szeged, 1964. – Fecskék. Elb-ek. Vál. Czibor János. Bp., 1966. – Szegedi alakok. Karcolatok. Szerk., utószó Péter László. Szeged, 1977. (! 1978) – Katona a kötélen. Elb-ek. Vál., szerk., utószó uő. Bp., 1989. (M–csehszl. kiad. Pozsony, 1989) – Két ló bitangságban és más elb-ek. Szerk., utószó Péter László. Bp., 1994. 88

Szinnyei XIV:470. – Kéky Lajos: ~. Bp., 1917. – Krücken–Parlagi II:651. – Móra Ferenc: ~. Szeged, 1922. – Révai XVIII:407. – Rozgonyi Margit: ~. Bp., 1932. – Ortutay Gyula: ~. Szeged, 1934. – Juhász Gyula: ~ élete és művei. Uo., 1941. – Tóth László: ~ irodtört. sorsa. Uo., 1942. – Irodtört. 1958:3. sz. (D. Szemző Piroska: Adatok ~ életéhez); 1961:7. sz. (Péter László: A Tömörkény-sorozat problémáiról) – A Kvtáros 1958:903. [Bezerédi István: ~ (1866–1917)] – Kispéter András: ~. Bp., 1964.