🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tóth-Szabó
következő 🡲

Tóth-Szabó László Pál (Hídvégardó, Abaúj vm., 1872. jan. 28.–Bp., 1938. okt. 26.): gimn. tanár, egy. mtanár. – Jászón 1892. IX. 8: lépett a rendbe, 1896. IX.13: szerz. fog. tett, 1896. IX. 16: pappá szent., 1896: a bpi Tud.egy. bölcs. hallg., 1898: lat.–tört. szakos tanári okl. szerzett, drált, Nagyváradon tanár, 1901. I.–VI: Rómában az MTA ösztöndíjasa, 1907: a Norbertinumban az egyhtört. tanára, 1911: a bpi Tud.egy. a 14–16. sz. tört-nek mtanára. 1914 k. elhagyta a rendet. A M. Néprajzi Társaság a Szt István Társulat a Szigligeti Társaság, a M. Tört. Társulat, a Heraldikai és Genealógiai Társ. tagja.– Írásai: Jászóvári prem. nagyváradi kat. főgimn. ért. (1898/99: 11. Ünnepi beszéd. Az 1848-i törv-ek szentesítésének 51. évf-ja alkalmából 1899. IV. 13-án rendezett isk-i ünnepélyen tartotta; 1903/04: 3. Nagyvárad az erdélyi fejed-ek s a tör. uralom korában), Századok (1900. VI: A bihari vár; 1901. III: Mallyó József; 1905: Nagy Lajos kir. és a jászói konvent), Tiszántúl (1899: A biharvári ásatások 1900: Az örök városból. A Palatinus. Nápolytól Bajáéig; 1902. IV. 6: M. tört-i emlékek Nápolyban. Felolvasás a kat. szabad lyceumban),  Szombathelyi Újs. (1900: A m. tört. s a vatikáni levtár), Nagyváradi Lapok (1902: A prem-ek 100 é. ünnepe; Martinengo bécsi p-i nuncius jelentése Martinuzzi pol-járól és haláláról), Ethnogr. (1903: Tornamegye régi oláh telepei), Tört. Tár (1903: Okl-ek a kegyúri jog tört-éhez 1508–1521. Közli), Turul (1903: A jászói konvent mint a hiteles hely a kk-ban), M. Szle (1907: 8. sz. Hunyadi János kormányzósága és a felvidéki mozgalmak) – M: A m. főpapság a r-i alkotmányban. A vegyesházi királyné alatt. Bp., 1898. – Mo. a 15. sz. végén a pápai supplicatiok világánál. Uo., 1903. (Klny. Századok) – Giskra, kül. tek. Abaújmegyére. Uo., 1903. (Értek. a tört. tud. köréből XIX: 10.) – Jászó a főkegyúri jog történetében. Uo., 1905. (Klny. Századok) – Szatmári György primás (1457–1524) Uo., 1906. (M. tört. életrajzok XXII: 1–3.) – Cseh–huszita mozgalmak és uralom tört-e Mo-on. Uo., 1917. – Álneve: Tóth-Szabó Pál  88

Szinnyei XIV:450. – Kovács 1996:342. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)