🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tót Köztársaság
következő 🡲

Tót Köztársaság, 1918. dec. 11.–dec. 29.: A „népek önrendelkezési jogát” hirdető Antant-propaganda hatására Dvortsák Győző (1878–1943) levéltárnok – a csehbarát Radával szembenálló, X. 30: Eperjesen alakított magyarbarát Rada vez-je – kiáltotta ki Kassán, mivel ők nem cseh uralmat, hanem önálló államot kívántak. A ~nak az antantbarát Károlyi-kormánnyal való kapcsolata 2007: még kiderítetlen, hatóköre csekély lehetett. A Felső-Vág völgyéből az Olasz Légió 6. és 7. hado-a olasz parancsnokok vezette cseh legénységgel XII. 12: indult a K-i részek birtokbavételére. XII. 24: Fernand Vix fr. alezr., az Antant bpi misszióvez-je jegyzékben szólította föl a Károlyi-kormányt csapatainak kivonására a Felvidékről (→karácsonyi Vix-jegyzék); XII. 29: Frantisek Schöbl ezr. cseh csapatai kassai bevonulásával a ~ megszűnt (hasonló sorsa lett a →Szepesi Német Köztársaságnak). A belpol-ilag önálló Slovenská Krajina (a békeszerződés ratifikálása utáni) megszervezéséről szóló 1919:19. tc-et Bpen 1919. III. 12: hirdették ki, amikor a csehszl. csapatok az igényelt és megszállt ter-eken kezdtek berendezkedni (→Szlovák Tanácsköztársaság). A csehek halálra ítélték a kassai Rada tagjaival együtt Varsóba menekült Dvortsákot, aki 1920/22: a nyíregyházi ker. pártonkívüli nemzgyűl. képviselőjeként az elszakított tótság nevében, XI. 15: tiltakozott a →trianoni béke becikkelyezése ellen.  88

Nemzgyűl. alm. 1920:38. – Gulyás VI:410. (s.v. Dvortsák Győző) – Ravasz 2005:56.