Magyar Katolikus Lexikon > T > Tódor


Tódor, Szt   →Tivadar, Szt

Tódor, Canterburyi, Szt (Tarsus, Kilikia, 602 k.–Anglia, 690): érsek. – Tanulm-ait részben Athénban végezte. Művelt gör. szerz., fil-t és jogot is tanult. 667: Rómában járt, s (Szt) Vitalianus p. kinevezte Anglia éppen megüresedett prímási székére. 669: érkezett Canterburybe. Sikeresen szervezte újjá szétzilált egyházát, 677: Hertfordban, 680: Hatfieldben tartott zsinatot. Canterburyt a skolasztika egyik jelentős közp-jává tette. Testét 1091: romlatlanul találták, amikor átvitték Canterbury mai szegyh-ába. – Ü: szept. 19. **

Schütz III:364. – NCE XIV:17.

Tódor, Studita, Szt   →Theodórosz Sztuditész

Tódor   →Tengerdi Tódor

Tódor József, gidófalvi, id. (1849. márc. 19. – 1913 után): plébános. – 1874. VIII. 2: pappá szent. 1878: Gyulafehérvárt a ppi líc. tanára, 1902: Sepsiszentivánon, 1904– (1909 is): Szentivánlaborfalván plnos. – Gyulafehérvárt az Erdélyi R. K. Irod. Társ. heti közlönye a Közművelődés 1879. X. 11–?: társszerk. 88

Beke. 1870:176. (id.) – Egyetemes névtár 1878:256. 1902:311., 1904:264., 1909:264. – Schemat. Transsilv. 1882:231. (id.), 1888:139. (id.), 1903:248., 1913:283. – Viczián 1995:189. (1021.)

Tódor József, újfalusi (Kézdivásárhely, Három szék, 1852. dec. 12.–Gyulafehérvár, 1909. márc. 17.): kanonok. – A gimn-ot Csíksomlyón, Kolozsvárt és Gyulafehérvárt, a teol-t a Pázmáneumban végezte. 1875. XII. 18: pappá szent., s az Augustineumban tanult tovább, teol. dr. Hazatért s a gyulafehérvári ppi lyceum, 1878–92: a teol. tanára, 1879: a papnev. tanulm. felügy-je és sztszéki jegyző, 1884: egyhm. kvtárőr, 1889: a papnev. rektora és gyulafehérvári knk. 1885: a bpi egy. hittud. karának bekebelezett tagja. 1892: a csíkkarcfalvi ker. szabadelvű párti ogy. képviselője. 1899. I: kolozsmonostori c. apát. Az Erdélyi R.K. Irod. Társ. titkára, majd alelnöke, az Alsó-Fehérmegyei Tört., Régészeti és Termtud. Egyletnek alelnöke. – M: A friedlingeni káplán. Oktató beszély. Molitor Vilmos után ném-ből ford. Károly-Fehérvár, 1879. – Vezérkv. a jubileumi teljes búcsú alkalmára. Gyulafehérvár, 1881. – Compendium Theologiae moralis. Uo., 1903. (Újfalusy-Tódor József néven) – A gyulafehérvári szegyh. Alapításának 900. évford-ja alk. Uo., 1903. (Újfalusi József néven) – 1879. X. 11–88. XII: a gyulafehérvári Közművelődés c. folyóir. fel. szerk-je. – Álneve: Oriens. T.E.

Schem. Trans. 1888:139. – M. Sion 1890:626. (*Kanta) – Ogy. alm. 1892:336. – Pallas XVIII:745. (s.v. Újfalusi [Tódor] József) – M. Állam 1903:201. sz. – Szinnyei XIV:210. (Tódor József [Újfalusy]), 626. (Újfalusi [Tódor] József) – Hermann–Artner 1938:593. – Gulyás 1956:640.