🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tírusz
következő 🡲

Tírusz (héb. sur, 'szikla'), 2000: Tyr, Tiro, Sur: 1. az ókorban föníciai város a Földközi-tenger keleti partvidéke mellett. Egy sziklaszigeten épült (innen érthető a neve; vö. Ez 26,4); a parton magán Ó~ (gör. Palaiotirusz) terült el. Az egyiptomi, asszír és ugariti szövegekben is szerepel a város. Asera volt az istennője (az ugariti szövegekben: '~ Aserája'). Egy ideig Egyiptom uralma alá tartozott, majd független lett; az →amarnai levelekben szerepel egy Abimilki nevű kir. Abban az időben ~nak 2 kikötője is volt, s nevezetes volt hajóiról, fémművességéről, szőtt és festett kelméiről, valamint üvegiparáról. Először jó kapcsolatban állt Izr-lel. Salamon szerződést kötött ~ kir-ával, Hirámmal; ennek értelmében ~ faanyagot szállított és kézműveseket küldött Izr-nek, Izr. pedig élelmiszert adott ~nak (1Kir 5,15; 7.13.40; 9,11;. ApCsel 12,20), és Izr. hajózása megszervezéséhez is felhasználhatta a ~iak tapasztalatait (1Kir 9,26-28). A barátságos viszony jegyében Acháb feleségül vette Etbaal ~i kir. lányát, Izebelt (Ithobaal; 16,31: a szidoniak kir-a). Amikor azonban ~ külpol-jába is be akarta vonni Izr-t, a próf-k erélyesen tiltakoztak ellene (Iz 23: fenyegető jövendölés ~ ellen, Ám 1,9; Ez 26,1-28,19; Zak 9,3). Asszíriával és Babilóniával szemben ~ képes volt ellenállni, de sokan elhagyták hazájukat és kolóniát alapítottak Karthágóban. Csak Nagy Sándor idejében került ~ idegen uralom alá (Kr. e. 332; ebben az időben épült a gát a sziget és a szárazföld közé). Nagy Sándor után a Szeleukidák kezére került a város, de Kr. e. 198: függetlennek kiáltotta ki magát, és saját időszámítást vezetett be. A rómaiak megerősítették autonómiáját. Amikor az evang-okban azt olvassuk, hogy ~ vidékéről sokan tódultak Jézushoz, v. hogy Jézus visszavonult ~ (és Szidon) vidékére (Mt 15,21), akkor a Jordán felső folyásának Galilea É-i részébe eső vidékére kell gondolnunk. Pál fölkereste ~ban a tanítványokat, és 7 napig ott maradt náluk (ApCsel 21,3). - 2. g.k. melkita érsekség Libanonban. A 2. sz: alapították. A K-i egyházszakadás után 1683: unióra lépett Rómával. Suffr-ai: Baniyas, Saida, Tripoli. - 2007: 3200 h, 9 pb, 11 ep, 1 szp,  1 sz, 7 szn, 8 ni, 1 ki-e volt. - 3. maronita érsekség. 1838: alapították. - 2007: 43.000 h, 22 pb, 18 ep, 10 szp, 11 sz, 46 szn, 23 ni, 19 ki-e volt. R.É.-**

BL:1822. - AP 2007:776, 1152.