🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Társadalmi Egyesületek Szövetsége
következő 🡲

Társadalmi Egyesületek Szövetsége, TESZ, Bp., 1919. ősz(?)-1942. febr. 25.: a magyar nemzeti szellemű társadalmi egyesületek, szövetségek, társaságok, társulatok, testületek szövetkezése. - Célja: a nemzetépítő szervezetek összefogása, a m. haza egyetemes érdekeinek szolgálata, a ker. erkölcs védelme, a hazafias szellem ápolása. A társad. szervezeteket 14 szakoszt-a eszmeileg irányította. 1926-ra kiépítette orsz. hálózatát, előadásokat, kiállításokat, 1933-40: évente Nemzeti Munkahetet szervezett. 1935: 2799 egyéni, 1941: 1436 egyes., 1652 közs., város és törv-hatóság és 1830 egyéni tagja volt. Fővédnökei: (Habsburg) József és Albrecht kir. hg., díszeln-ei: Zichy Gyula érs., Ravasz László (1882-1975) ref., Raffay Sándor (1866-1947) ev., Józan Miklós (1869-1946) unit. pp-ök, →Tormay Cécile, a MANSZ eln., gr. →Teleki Pál min-eln., gr. Bethlen István (1874-1944) min. eln., Sipőcz Jenő (1878-1937) szfőv. polgármester, →Herczeg Ferenc MTA másodeln. - Uzdóczy →Zadravecz István elnökletével kimondta föloszlását. Székháza: Bp., V. Falk Miksa u. 1. - Hetilapja: Nemz. Figyelő (1928-1944, az Ideigl. Nemz. Korm. 530/1945. sz. rendelettel megsemmisítette). 88

Baross Gábor székfoglaló beszéde. Bp., 1925. - Társadalmunk kiválóságainak nyilatkozatai a TESZ tízéves munkájáról. Uo., 1929. (Klny. Nemz. Figyelő) - TESZ szervezete, alapszabályai és vezetőségének névsora. Uo., 1930. (Uaz, 1933) - Nemzeti Munkahét. 1933. XI. 11-19. Program; 1934. IX. 29-X. 7. Program. Uo., 1933-34. - Dobrovits 1936:120. - A TESZ alapszabályai. Bp. 1937. - A TESZ Ifj. Oszt-a ügyviteli szabályzata. Uo., 1940. - A TESZ kassai csoportjának 1939-1940., 1941. évi jelentése. Kassa, 1940-42. (soksz.) - Az új m. gazd. rend néhány jellemző vonása a TESZ Ipari Szako-ának megvilágításában. Uo., 1941. - A TESZ Ipari Szako. (Ker. Gyáripari Váll-ok Szöv-e) ügyviteli szabályzata. Uo., 1941. - M. Nemz. 1942. II. 26. - Új Idők lex. XII:5764.