🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tárkányi
következő 🡲

Tárkányi (1844-ig Viperina) Béla József (Miskolc, Borsod vm., 1821. jan. 2.-Eger, 1886. febr. 16.): kanonok. - Lőcsén és Miskolcon tanult, 15 é. korában már az egri papnev. int. növendéke. 1840: Honáldozat c. balladájával dicséretet nyert a Kisfaludy Társ. pályázatán. 1844. VII. 15: pappá szent. Bükkszenterzsébeten kp., ahol egyh. énekreformhoz gyűjtött anyagot, a népénekeket tanulmányozta. 1846: Pyrker egri érs. szertartója, aki magával vitte őt külf. útjaira. Pyrker halála után 1850: Bartakovics érs. titkára. 1858: Egyeken plnos, itt végezte (Bartakovics érs. megbízásából) a Szentírás új m. ford-át. A MTA 1858. XII. 15: l., 1880. V. 20: t. tagjává választotta. 1866. II: p. kamarás, 1868: knk., 1872: borsmonostori apát. 1867: a Kisfaludy Társ. tagjává, 1872: →Ipolyi Arnold után a SZIT alelnökévé vál. 1880: a bpi egy. tb. dr-ává fogadták. Az egri főszegyh-ba temették. - Írásai: M. Sion (1874), Rózsáskert. (Bp., 1923), Legendák. Verses Krisztuslegendák és Krisztusmondák. (Uo., 1926), Pálmaágak. (Uo., 1926), A m. fiú szavalókv-e. (Bp., 1928), M. költők. 1. (Uo., 1929), Prêtres-poètes hongrois XIIe-XXe siècles. (Paris, 1930), A m. költészet remekei Kisfaludy Károlytól napjainkig. (Bp., 1935), M. versek kv-e (Uo., 1937), Ifj. segítő 1939-40. (Uo., 1939), M. irod. és zsidóság. (Uo., 1943), Lyra coelestis. (Gyöngyös, 1944). - Szövegével énekeljük a →Hozsanna 2, 32, 37, 43, 57, 63, 64, 114, 142, 150, 160, 164, 173, 195, 209, 214, 217, 220, 221, 226, 230, 235, 241, 249, 261, 265, 267, 269, 277, 291; az →Éneklő Egyház 6, 20, 51, 63, 105, 110, 281, dallamával a Hozsanna 183. sz. énekét. - Fm: Énekek az oltári szt áldozathoz. Eger, 1847. - Nagy Katekizmus kath. tanulók számára a városi isk-kban. A Religio történetének rövid vázlatával. Írta Deharbe J. Ford. Uo., 1851. - Közép Katekizmus kath. tanulók sz. a városi isk-kban. A Religio történetének rövid vázlatával. Írta uő. Ford. Uo., 1851. - Elemi Katekizmus kath. kezdő tanulók számára. Írta uő. Ford. 2. jav., bőv. kiad. Uo., 1851. - Kis Katekizmus kath. gyermekek sz. Írta uő. Ford. 2. jav. kiad. Uo., 1851. - Egri ABC és olvasókv. Uo., 1852. - Kath. egyh. énektár. Uo., 1854. - Ájtatosság liliomai. Pest, 1855. - Vezérkv. a ker. kat. anyaszentegyházban tartani szokott processziókhoz. Szerk. Uo., 1855. (14. kiad. Eger, 1930) - Lelki manna. Ifj. imádságos- és énekeskv. Uo., 1856. (Bogisich M. hangjegyeivel. Bp., 1896) (52. kiad. Bp., 1923; új kiad. Nagyvárad, 1923) - Költeményei. Uo., 1857. - Vezércsillag az üdv elnyerésére. Uo., 1860. - Az ó- és úsz-i szentírás a Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szövegre. Káldy György ford. nyomán jegyz., átd. Uo., 1865. - Énekfüzér a kath. egyh. énektárból. Uo., 1866. - Messiás. Írta Klopstock. Ford. Uo., 1871. - Kis lelki manna. Bp., 1895. - Szomorúak vigasztalója. Imádságos és énekeskv. a hétfájdalmú Szűzanya tiszt-ére. Szerk. 8. kiad. Eger, 1910. - Betűjegye: -rk- (Regélő, 1843). 88

Egri Egyhm. Közl. 1883:3. sz. (~); 1909:157. (Benkóczy Emil: Gyulai Pál és ~); 1921:61. (Uő: ~ emlékezete); 1922:14. (Vucskits Jenő: ~ helye az irod-ban); 1936:37. (Tordai Ányos: ~ énektárának m. forrásai és munkatársai; Uő: T. utca, T. emléktábla) - M. Sion 1888:947. - Koncz 1892:230. - Pallas XV:943. - Szinnyei XIII:1308. - Tatai r.k. gymn. értes. (1908/09) - Huttkay Lipót: ~ élete, kisebb művei és Bibliai ford. Eger, 1909. - Benkóczy Emil: ~ élete és költ-e. Uo., 1910. - Heves vm. 1910:404. - Krücken-Parlagi II:611. - EMIB 1919-24:48b. - Miskolc. Bp., 1929:241. Arck. - SZIA Értes. 1931. (Tordai Ányos: ~ és köre az egyh. énekköltészet terén. Kivonat) - KL IV:319. - Rónay György: Kat. verses zsoltárford. a XIX. sz-ban. Kecskemét, 1934. - Kat. Szle 1936:121. (Gáspár Jenő: ~ munkássága és hatása) - Nábrádi Mihály: M. írói életrajz. Debrecen, 1942. - Bíró 1955:220. - Új Ember 1955. (Schromm Ferenc: ~ és az Egyh. Énektár) - Vigília 1958:572. (Kunszery Gyula: ~ és Táncsics); 1961:7. sz. (~ emlékezete) - MIL III:312. - MÉL II:829. - MTA tagjai 1975:278. - Lukáts 1976:689. - Puskás 1980:109. - MTA tagjai 1825-2002. Bp., 2003:1278. Arck.

Tárkányi Magdolna Sarolta, SJC (Eger, Heves vm., 1895. júl. 22.-Monok, 1947. dec. 9.): szerzetesnő. - 1924. X. 19: Mezőkövesden lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1926. VIII. 25: uo., örök esküjét 1944. VI. 16: Monokon tette. 1926: Mezőkövesden, 1930: Kálozon üzletvez., 1932: Monokon óvónő. r.k.

Tárkányi Nándor (Kompolt, Heves vm., 1911. márc. 7.-Mályi, 1972. aug. 30.): plébános. - 1935. II. 17: Egerben pappá szent., Egerszalókon, Füzesabonyban, 1936: Demecseren kp. 1938: Nyírbogdányban h. plnos. 1949. III. 18: államellenes bűntett miatt a nyíregyházi bíróság elé állították, előzetes letartóztatás után VI. 14: a debreceni Népbíróság 1 évi börtönre, 3 évi jogvesztésre és vagyona 1/10 részének elvesztésére ítélte. Bár VI. 15: a Népügyészség szabadlábra helyezte, hamarosan Vácott, 1951. VI: a →Kistarcsai Központi Internálótábor I. ezredében raboskodott, Vácról XII. 20: szabadult. Nem térhetett vissza állomáshelyére. 1952: Mályi plnosa. 88

Pilinyi 1943:185. - Schem. Agr. 1944:237; 1963:68. - Hetényi Varga III:142. - Diós 1999:220. (5307.)