🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tálod
következő 🡲

Tálod (Zala vm.): egykori pálos monostor. - 1263: Pál veszprémi pp. okl-ében fölsorolta az egyhm. remeteségeit, köztük áll Idegsyt Beatae Elisabeth is. Helyét mindeddig nem sikerült megtalálni, vsz., hogy azonos a pálosok 1324: feltűnő ~i monostorával. Annak védősztje Szt Erzsébet volt. A sid, séd forrást, patakot jelent, ma is Sédnek hívják azt a patakot, amelybe a ~i ktor forrásából eredő csermely torkollik Pula határában. Egy többszörösen átírt okl-ből tudjuk, hogy 1324: a Rátolt nb. Keszi Lőrinc fiai rokonaikkal együtt atyjuk adománya nyomán a Szt Erzsébet-tp. körül a pálos remetéknek adtak 3 malmot, és annyi szántót, rétet és erdőt, amennyire szükségük volt, a többit azonban ~ birtokból maguknak tartották meg 86 évig, amikor majd minden a monostor tulajdonába került. A 15. sz. közepén a pálosok, vsz. megélhetési gondok miatt, elhagyták. 1480 e. a Gyulafy család hívására obszerváns ferencesek költöztek a régi falak közé. 1535: 7 pap és 7 munkástestvér lakta. 1552: a török veszedelem miatt elhagyták. Az egyenes szentélyzáródású tp. Ny-i oromfalának romja Pulától D-re bővízű forrás mellett még látható. A konventház az É-i oldalon állott. A klastrom belterületét 600 m hosszú kőfal vette körül. A forrás vizét egy kb. 9 x 11 m-es, kőből épült medence fogta föl. A völgyben halastavak sorakoztak. H.F.L.

Karácsonyi II:192. - MRTp II:182. - DAP III:1.