🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége
következő 🡲

Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége, Táborkereszt: a →Magyar Cserkészszövetség katolikus vallású tagjainak lelki közössége, a Magyar Katolikus Püspöki Kar által elismert, országos, jogi személyiség nélküli, egyházi magántársulás. A Cserkész Világszövetségen belül a Katolikus Cserkészek Világszervezetének teljes jogú tagja. - 1934: →Sík Sándor alapította más kat. cserkészvezetőkkel együtt. Célja a r.k. cserkészjelöltek, cserkészek, vezetők és a r.k. fenntartó testületek hitének és arra alapozott jellemnevelésének elősegítése. Jelmondata: Isten, haza és az embertársak szolgálatára. 1948 u. a földalatti „katakombacserkészetben” élt tovább 1961-i fölszámolásáig. Havi folyóirata 1935-42: a →Táborkereszt. - A →Magyar Cserkész Csapatok Szövetsége 1989. évi újraindulása után, 1991: Arató László Görbe László Piar-ral együtt kezdeményezte a ~ újjáélesztését. Az elnökség 1992. XI. 30: tudomásul vette a Táborkereszt Katolikus Munkaközösség megalakulását és vezetőségét (pap elnök Aczél László Zsongor OSPPE, fiatal korában katakombacserkész; világi elnök Csermely László csapatparancsnok). A MKPK Balás Béla kaposvári mpp-öt a közösség védnök pp-évé nevezte ki. - 1993. XI. 4: a cserkészlelkipásztorok első országos találkozóján (Táborkereszt I. Egyházi Konvent) Beer Miklóst pap elnöknek, Berán Ferenc hittanárt h. elnöknek, Csermely Lászlót továbbra is világi elnöknek választották meg. - 2000: Brückner Ákos Előd OCist-et választották meg elnöknek, →Roszmusz Andrást ügyvezető elnöknek, Berán Ferencet lelkivezetőnek, s megerősítették Arató László főszerk. megbízatását. - Az újraindult r.k. cserkészközösség 1993: alakította ki, 1999. I. 1: módosította szervezeti rendjét: a ~t az Országos Belső Kör (elnökség) irányítja. Szolgálatuk élén a pap elnök és a világi ügyvezető elnök áll, akiket az MKPK előzetes egyeztetésével választanak meg. A cserkészkerületekben Kerületi Belső Körök működnek, élükön a pap kerületi elnökkel. Évente ülésezik a Táborkereszt Egyházi Konvent, amelynek szavazattal rendelkező tagjai a r.k. fenntartó testületek (pléb-k, egyh. isk-k) pap, ill. világi elnökei. A konvent ülésein tanácsadó joggal részt vesznek a meghívott külhoni kat. cserkészlelkipásztorok, kispapok és cserkészvezetők, valamint a testvéregyházak képviselői. - A ~ kezdettől arra törekszik, hogy minden cserkészcsapatban, amelynek r.k. tagjai vannak, a csapatparancsnok megbízásával Táborkereszt Összekötő és helyettese működjön. Feladatuk a csapatparancsnokkal együttműködve a csapat hitéleti és jellemnevelő programjának megtervezése és megvalósításának elősegítése. 1997-: a Táborkereszt Összekötők tavasszal és ősszel vezető-továbbképző cserkészlelkiségi találkozón (Táborkereszt Összekötők Találkozója, TÖT) vesznek részt, amelyre meghívást kapnak a külhoni m. cserkészek is. 2005 őszén a XVII. TÖT megrendezésére került sor. - Az MCSSZ 2005: módosított Alapszabályának 72. §-a újból szabályozta a ~ működését is. Arató László


Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége: (MKL XIII: 584-585.): →Magyar Cserkészszövetség keretében alakult újjá. Bo.J.–Fe.Má.