🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tábor hegye
következő 🡲

Tábor hegye, Dzsebel-et-Tur (arab, 'a hegy'): a →színeváltozás hegye. - Názárettől DK-re különálló kúpként emelkedik ki a síkságból, a tengerszinthez viszonyítva 588, a Jordán völgyének szintjéhez viszonyítva 774 m magas. - II. Ramszesz fáraó (ur. Kr. e. 1290-24) hódításai között szerepel egy város, amely a Tábor csúcsára épült. Később Itabyrion néven emlegetik. Az →Ígéret földjének elfoglalása után Iszakár és Zebulon törzsi birtoka közötti határ. →Debóra prófétaasszony parancsára a ~ről indultak a csatába az izraeliták, és lenn a síkságon a Kison-pataknál verték meg a kananeusokat (Bír 5,2-31). A zsoltárok magasztalják a ~ szépségét. Ozeás arról tudósít, hogy egy ősrégi szentély áll a hegyen (5,1-2). A makkabeus Alexander Janneusz Kr. e. 100 k. elfoglalta. - Az első zsidó lázadás idején Kr. u. 66: Josephus Flavius, aki akkor még a galileai zsidó csapatokat vezette, nagy sietséggel fallal vette körül a hegytetőt. Arról nem beszél Josephus, hogy mekkora volt a város és maga az erődítmény. De még ha lakott város lett is volna Jézus korában a hegytetőn, a fennsíkon v. a hegy oldalában lehettek olyan magányos helyek, ahol a színeváltozás idegen szemek elől elrejtetten megtörténhetett. - Órigenész szerint Jézus innen küldte szét tanítványait a világba (→apostolok oszlása). A színeváltozás helye fölé Szt Ilona Megváltó-tp-ot építtetett. A zarándokok 4340 lépcsőn mentek fel a csúcsra. A ~ oldalában tölgyek, szentjánoskenyérfák és terebintusok nőttek. 518: egy jeruzsálemi zsinaton részt vett ~ pp-e. A piacenzai zarándok 570 k. mászta meg a ~t, és azt mondja: „Három bazilika áll fenn a hegyen, ott, ahol az egyik tanítványnak ez jutott eszébe: Építsünk itt három sátrat!” - A keresztes háborúk idején a német bencések építettek kolostort a ~n, de 1187: a hattini vereség után el kellett hagyniuk a hegyet. Ostrománál az 5. →keresztes hadjáratban, 1217: sok magyar keresztes vitéz is elesett. A damaszkuszi Melik el-Adil szultán a 13. sz. elején nagy erődítményt épített a hegytetőn. 1263: Bibarsz egyiptomi szultán ütött tábort a ~ oldalában, és lerombolt minden ker. épületet. Csak 1613: sikerült a ferenceseknek újra megtelepedniük a ~n. Azt a tp-ot, amely most a hegy csúcsán áll, 1921-24: ők építették az 5. sz. szír tp. mintájára. A hegytetőt fal osztja ketté: a D-i rész a ferenceseké, az É-i rész az ortodox görögöké. A görögök új Illés-tp-a egy régi tp. romjaira épült. **

KL IV:302. - Kroll 1985:345. - BL:1765.