Magyar Katolikus Lexikon > S > szreberniki bánság


szreberniki bánság, zreberniki bánság, 14. sz.-1512. szept.: a Magyar Királyság határvédő tartománya Boszniában, a szerb határnál, a Drina balpartja mentén, a →macsói bánság szomszédságában. - Várának első említése 1333: Zvornik, váltakozva a boszniai bánok ill. kir-ok birtoka. Mint bánság nem az egész szreberniki vm-t foglalta magába, mely szomszédjával, →Verbász vármegyével együtt a macsói bánsághoz tartozott, csak várát és uradalmát. I. Nagy Lajos kir. (ur. 1342-82), midőn I. Tvrtkót (ur. 1354-91) az ellene föllázadt boszniai urak ellen segítette, ~ várát (s vidékét) m. várkapitány ill. bán alatt mint a macsói fiókbánságát külön bánsággá szervezte, melyet értékessé tett környéke ezüstbányászata. A Hervoja vajda által elfoglalt várat →Maróti János macsói bán csapata 1404. VI: visszafoglalta. Luxemburgi Zsigmond (ur. 1387-1437) a hozzá tartozott Barkaszád és Graboch várakkal Tállya helyett 1422: Garai Jánosnak (†1428) és nejének, Mazóviai Hedvignek adta zálogba. 1430: Hedvigtől a Tallócziak kiváltották, zálogjogukat Habsburg Albert kir. (ur 1437-39) megerősítette.1443: a törökök elfoglalták, Bulgária megtartásáért 14 várral együtt hajlandók lettek volna visszaadni, de ezt I. Ulászló →Cesarini Julián p. követ tanácsára elutasította (majd a →várnai csatában elesett). I. (Hunyadi) Mátyás boszniai hadjáratában 1464. X: sikertelenül ostromolta, 1482: visszafoglalta. 1491: Újlaki Lőrinc macsói bánnak (1479-96) Nándorfehérvár, a határmenti Zvornik és Aladzsahisszár vára átadásáért a szultán barátságát s a m. trónt ígérte, Újlaki elutasította. 1504: a bán fizetése évi 2000 Ft és 1000 só. 1512. IX-X: a tör. csapatok elfoglalták Tesányt, Szokolt, Szreberniket, a ~ várait, amit II. (Jagelló) Lajos (ur. 1516-26) és I. Szelim szultán (ur. 1512-20) megbízottai az 1519. IV. 1: három évre kötött békében tör. birtoknak ismertek el. 88

Korbuly 1868:189. - Bánlaky XII:3. fejezet