🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > szociális szolgáltatások
következő 🡲

szociális szolgáltatások: a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, az önkormányzatok, a civil szervetek és egyházak biztosítják. – A személyes gondoskodásba foglalt szolgáltatások és szakosított ellátásokat: I. Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, →étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. – II. Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, egyéb speciális szociális intézmény. V.G.

Szoc. tv.