🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szlovák nemzetvédelmi utasítás
következő 🡲

szlovák nemzetvédelmi utasítás, 1945. máj. 4.: A nyitrai székhelyű Ny-szlovákiai területi katonai parancsnokság utasította a D-szlovákiai járási nemzeti bizottságokat, hogy a magyarokat és németeket „vallási, politikai vagy faji hovatartozásra való tekintet nélkül, tehát a cigányokat és a zsidókat is”, az antifasiszták kivételével, kényszerítsék arra, hogy 24 órán belül hagyják el az országot. (A teljesíthetetlen parancs végrehajtásával néhány nemz. biz. megpróbálkozott.) - V. 5: a csehszl. Belügyi Megbízotti Hiv. körlevélben utasította a m-lakta vidékek járási nemz. biz-ait és járási komisszárait, hogy azonnal utasítsanak ki az országból minden olyan m-t, aki 1938. XI. 2. után telepedett le a Mo-hoz csatolt ter-eken. Az említetteket V. 26-: csoportokban, ingóságaiktól is megfosztva - a Duna mentiek közül sokat csónakba rakva - áttették-átzavarták a határon. Csak annyit vihettek magukkal, amennyi a létfenntartáshoz szükséges. Voltak közöttük csehszl. állampolgárok is. Az így kitelepítettek száma ismeretlen, Juraj Zvara szerint 1945. VI. 30-ig 31.780 m-t kényszerítettek át a trianoni határon. 88

Zvara, Juraj: A m. nemzetiségi kérdés megoldása Szl-ban. Pozsony, 1965. - Fórum Társadalomtud. Szle 2002:1. sz. (Popély Árpád: A csehszl. m. kisebbség tört. kronológiája 1950-1964)