Magyar Katolikus Lexikon > S > szlovák nemzeti felkelés


szlovák nemzeti felkelés (szl. Slovenské národné povstanie, SNP), 1944. aug. 29.-okt. 27.: a Tiso-rendszer elleni antifasiszta felkelés. - 1943. XII. 12: a moszkvai szovjet-csehszl. baráti szerződés aláírását követően, a Karácsonyi megállapodásban szl. ellenzékiek megalakították az ellenállás csúcsszervét, az illegális Szlovák Nemzeti Tanácsot (SZNT, Slovenská národná rada), melynek célja: új, szöv. rendszerű Csehszl. Közt. 1944 tavaszán Ján Golian (1906-45) alezr., besztercebányai egységparancsnok lett a katonai vez. Partizánakciói ellen VIII. 10: kormánycsapatokat vetettek be. Mozgatásukat beszervezett tisztjeik szabotálták. VIII. 12: a kormány kihirdette a rk. állapotot, VIII. 27-28: Turócszentmártonban a partizánok elfogtak s megöltek egy ném. küldöttséget. Jozef →Tiso kérésére VIII. 29: hajnalán ném. csapatok megkezdték Szl. megszállását, mire a SZNT Besztercebányán kirobbantotta a ~t, amit a szovjet tanácsadókkal, a 2000 fős 2. csehszl. ejtőernyős dandárral, 21 La-5FN repülőgéppel segített; X. 6: megindította a kárpát-duklai hadműveletet, amellyel ném. erőket vont el a fölkelők elleni harcoktól. XI. 1: bejelentették a csehszl. államiság helyreállítását, elrendelték a mozgósítást. Moszkvában IX. 4: Beneš (1884-1948) csehszl. exeln. aláírta a kisebbségek teljes jogfosztásáról szóló határozatot (melyet brit óhajra csak 1945: tett közzé), IX. 6: a „forradalmi” SZNT 6/1944. sz. rendeletével az 1938. X. 6. előtt létezett m. és ném. tannyelvű isk-k kivételével föloszlatottnak nyilvánított minden nem szláv nyelvű isk-t. - A fölkelőkhöz átállt katonákból megalakították az 1. csehszl. hadsereget, az ellenőrzött településeken Forr. Nemz. Biz-ok (Revolučné národné výbory) vették át a hatalmat. - A szl. szakirod. szerint a ~ben kb. 50-60.000 katona és kb. 18.000 partizán, a ném. szerint kb. 14.500 katona és kb. 2500 partizán vett részt. A Berger, majd Höfle SS-tábornok vezette ném. erő kb. 40.000, ill. 50.000 fő lehetett (Waffen-SS, a biztonsági rendőrség, a szl. Hlinka Gárda és a népi ném. „Hauerland” milícia). A németek X. 24: elfoglalták Breznóbányát, X. 26: Zólyomot, X. 27: Besztercebányát, a fölkelő csoportok a hegyekbe menekültek; a XI. 3: elfogott fölkelő vez-ket No-ban kivégezték. A ~ terrorcselekményeinek hiteles tört-e föltáratlan, mint ahogy kiértékelése sem befejezett. - A ~re a szl. vezetőknek szükségük volt ahhoz, hogy a békeszerződésekben ne a vesztesek közé sorolják az országot. A londoni emigráns csehszl. kormányt azonban akadályozta a két vh. közötti Csehszl. visszaállításában, s a moszkvai emigrációt abban, hogy a háború után egyedüli hatalmi tényező legyen. 88-Kä.I.

Szemirjaga, M. I.: Antifasiszta népfelkelések 1941-1945. Bp., 1968:175. (Csaták a szl. hegyekben) - Tóth-Filep 2000:59. - Ravasz 2005:260.