🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szlavón bánok
következő 🡲

szlavón bánok (lat. regni Sclavoniae banus): a Magyar Királyság délnyugati melléktartományának kormányzói. - Kialakítása időszakában nem önálló méltóság, a horvát-dalmát és tengermelléki bánok hatósága alá tartozott. A mindenkori m. kir. - aki Könyves Kálmán 1102: tengerfehérvári megkoronázása óta horvát kir. is - 1215-1476: adományozta, önállóként, az Árpád-korban mint a trónörökösnek alárendelt ter-et, családtagjainak, a 14. sz-tól híveinek, gyakran a horvát-dalmát bánsággal együtt. - ~: 1116: Kledin hg. és bán; 1141 e. Elek; 1144-56 k. Belus (először); 1158: Apa; 1163: Belus (másodszor); 1164-1178 előtt: Ampud; 1181-84: Dénes dalmát, horvát, tengermelléki bán, a Tengermellék kormányzója is; 1182: Mór ispán, tengermelléki helytartó; 1185: Suban; 1193-94: Bár-Kalán nb. Kalán pp., egész Dalmácia és Horváto. kormányzója; 1198: Miklós; 1199-1200: Benedek; 1203-04: Ipoch; 1205: Merkur; 1206-07: Mika fia Csépán; 1208: Bár-Kalán nb. Bánk (először); 1209: Meráni Berthold kalocsai érs.; 1212: Kacsics nb. Mihály és Simon; 1213: Hont-Pázmány nb. Márton; 1213: Kán nb. Gyula, 1214: Vázsony nb. Atyusz (először); 1215: János 'szlavón bán' (e tisztség legkorábbi említése); 1216: Csák nb. Pósa; 1217-18: Bár-Kalán nb. Bánk (másodszor); 1219: Gyula, 'egész Szlavónia bánja' (e tisztség legkorábbi említése); 1219: Vázsony nb. Atyusz (másodszor); 1222: Miska fia Salamon; 1224: Mihály; 1224: Márton; 1224-26: Aladár; 1224-26: Voina tengermelléki bán; 1227-28 k.: Hahót nb. Buzád; 1229 e.: Makár fia Tamás; 1229: Kán nb. Gyula; 1235: Gut-Keled nb. Apaj; 1239: Gut-Keled nb. Miklós; 1241-45: Türje nb. Dénes szlavón és tengermelléki bán, 'egész Szlavónia hercege'; (1243-63: Babonió István tengermelléki bán); 1245: Kán nb. László bán, 'egész Szlavónia hercege'; 1247: Rosztiszláv; 1248-59: Gut-Keled nb. István szlavón bán; 1260: Hahót nb. Csák; 1261: Rátót nb. Roland (először); 1267: Héder nb. Kőszegi Henrik (először); 1270: Gut-Keled nb. Joachim (először); 1272: Mojs; 1272: Gut-Keled nb. Joachim (másodszor); 1272: Csák nb. Máté; 1273: Héder nb. Kőszegi Henrik (másodszor); 1274: Péc nb. Dénes; 1275: Héder nb. Kőszegi Iván (először); 1275: Gut-Keled nb. Miklós szlavón bán [és 1275-78: tengermelléki bán (először)]; 1275: Hont-Pázmány nb. Tamás; 1276: Gut-Keled nb. Joachim (harmadszor); 1277: Rátót nb. Roland (másodszor); 1277: Héder nb. Kőszegi Miklós (először); 1278-79: Gut-Keled nb. Miklós (másodszor) [1278-1309: Šubić Pál tengermelléki bán]; 1279-80: Héder nb. Kőszegi Miklós (másodszor); 1280: István; 1280-83: Tétény nb. Péter; 1284-86: Héder nb. Kőszegi Iván (másodszor); 1287: Babonić István (először); 1288: Babonić Radoslav (először); 1288: Héder nb. Kőszegi Iván (harmadszor); 1290-91: Héder nb. Kőszegi ifj. Henrik (először); 1292: István fia István; 1299-1300: Babonić Radoslav (másodszor); 1292-99: Babonić István (másodszor); 1301: László; 1301-10: Héder nb. Kőszegi ifj. Henrik (másodszor); [1309-22: Šubić Mladen tengermelléki bán]; 1310: Babonić István; 1316: Babonić János szlavón bán és 1322: horvát bán; 1322: Felsőlendvai Miklós; 1325: Ákos nb. Mikcs; 1343: Alsólendvai Miklós szlavón és horvát bán (először); 1346: Szécsi Miklós szlavón és horvát bán (először); 1349: Paksi Leusták helytartó; 1349-50: Ugali Pál vicebán; 1351: Lackfi István szlavón és horvát bán; 1353: Alsólendvai Miklós szlavón és 1241-45: horvát bán (másodszor); 1356-62: Paksi Leusták; [1357-58: Csúz János horvát-dalmát bán]; 1362-66: Kanizsai István helytartó; 1359-66: Szécsi Miklós horvát-dalmát bán és 1366-68: szlavón bán (másodszor); 1366: Kónya Miklós horvát-dalmát bán; 1367: Vásári Tamás horvát-dalmát bán; 1368-71: Cudar Péter (először); 1368: Lackfi Imre horvát-dalmát bán; 1369-71: Meggyesi Simon horvát-dalmát bán; 1371-72: De Surdis János helytartó; 1371: ifj. Lackfi István horvát-dalmát bán (először); 1371-72: Durazzói Károly; 1372-74: Durazzói Károly horvát-dalmát bán (először); 1372-73: Szécsi Miklós szlavón bán és 1374-75: horvát-dalmát bán (harmadszor); 1373-81: Czudar Péter (másodszor); 1381: Alsólendvai Bánffy István; 1385: Garai Miklós horvát-dalmát bán; 1387: Losonczy István horvát-dalmát bán; 1387. VIII-IX: Peleskei Ákos; 1387. X: ifj. Losonczy László; 1389: Bebek Detre; 1392: Sárói László horvát-dalmát bán; 1392-93: Frangepán János horvát-dalmát bán; 1394: Korbáviai Bolkó horvát-dalmát bán; 1394: Bebek Detre (másodszor); 1397-1401: Garai Miklós horvát-dalmát bán; 1402: Bebek Imre horvát-dalmát bán; 1402: Besenyő Pál és Gordovai László horvát-dalmát bán; 1404: Besenyő Pál és Pécsi Pál horvát-dalmát bán; 1406-08: Cillei Hermann horvát-dalmát bán; 1409-11: Korbáviai Károly horvát-dalmát bán; 1412-15: Monoszlai Cupor Pál; 1416: Szántai Lackfi Dénes; 1419-22: Marczali Dénes; 1423: Cillei Hermann (2x); 1435-38: Thallóczy Máté; 1437-45: Thallóczy Máté, Thallóczy Péter és Thallóczy Frank horvát-dalmát bán; 1445-56: Cillei Ulrik; 1457: Marczali János; 1457: Vitovec János és Újlaki Miklós; 1464: Szapolyai Imre; 1466: Laki Thuz János, Vitovec János és Újlaki Miklós [Újlaki a c-et 1473-ig viselte] horvát-dalmát bán; 1469: Janus Pannonius [Csezmiczei János]; 1470: Magyar Balázs és Horvát Döme horvát-dalmát bán; 1474-76: Ernuszt János az utolsó aki csak ~; 1474-76: Egervári László és Laki Thuz János és az utánuk következők horvát-dalmát és szlavón bánok a méltóság 1918. X. 29: megszüntéig. 88

Pauler I-II. - Tört. Tár 1906:583; 1907:1. (Wertner Mór: Adalékok a 14. sz-beli m. világi archontologiához) - Alsó-szlavóniai okmánytár (Dubicza, Orbász és Szana vm-k). Codex diplomaticus partium regno Hungariae adnexarum (comitatuum Dubicza, Orbász et Szana). 1244-1710. Szerk. Thallóczy Lajos és Horváth Sándor. Bp., 1912. (Mo. melléktartományainak oklevéltára. 3. Monumenta Hung. Hist. Diplomata 36.) - Szögi 1985:112.