🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szkardonai püspökség
következő 🡲

szkardonai püspökség, Sardona, Scardona, Skradin, Scardonensis: dalmáciai püspökség Szebenikótól északra, a Krka patak torkolatának jobb partján. - 530: már ppség. 1059-1126: székhelye Tengerfehérvár (Alba, Belgrád), ahonnan áthelyezték Szkardonába (2007: Skradin, Horváto.). A spalatói érs. suffr-a, 1185: pp-e részt vett a Kán nb. Péter spalatói érs. által összehívott tart. zsin-on. 1522: Tinnin várának török elfoglalása hírére lakói Szebenikóba menekültek. XII. Leó 1828. VI. 30: Locum Beati Petri bullájával a ~ ter-ét a szebenikói ppséghez csatolta. - A MA-ban 1401-82: 6 pp-e szerepel a m. okl-kiadók között; →biceps püspökség lett, a m. kir. 1625-1817: adományozta címét, ezt viselték 1625. X. 28-1633: Ivkovich Tamás (†), 1634. III. 8: Mran Miklós (szvidnici mpp. lett), 1639. VII. 26-1658: Posilovics Pál OFM, 1659. VI. 6: Ivanovics Pál OSPPE (tinnini pp. lett), 1661. VII. 23: Matkovich Mihály (†), 1662. IX. 5-1663. VI. 7: Szászy János (szerémi pp. lett), 1664-67: ismét Ivanovics Pál OSPPE, 1669: Pálffy Ferdinánd gr. (csanádi mpp. lett), 1672. VIII. 26-1674. IV. 20: Vanoviczy János OSPPE (lemondott), 1675. X. 20-1678: Frivulti Marián OBarn (lemondott), 1678. XII. 19: Sebestyén András, 1679. VIII. 11-1685: Kálmánczay János (†), 1686. XII. 16: Kuzmich Péter (pécsi mpp. lett), 1687. VIII. 8: Jaklin Balázs tinnini mpp. lett, 1688. I. 16: Babich János (†), 1700. III. 13-1710. V. 28: Volkra Ottó János, 1713. IV. 10-1740: Verbanich Mihály, 1746. XI. 7-1747. V: Károlyi Lőrinc (†), 1752. X. 20-1754. III: Kovács Pál (†), 1769. III. 17-1781: Kovács László (†), 1814. VI. 12-1817: Beniczky János Károly br., 1848: Liptay Antal, 1861: Lonovics József, 1865: Bíró László, 1873: Rónay Jácint, 1876: Zerpák János, 1878: Lönhardt Ferenc, 1883. II. 9: Hornig Károly, 1890. VII. 29: Knauz Nándor, 1899: Kozma Károly, 1907: Svindermann Balázs.

Gams 1873:396. (1160-1807: 56 pp.) - Balics 1888:157. - Fraknói 1895:548. - Eubel I:438; II:255; III:312; IV:307. - Schem. S-K-S. 1902:11. (45 pp.) - Margalits 1900:755. - Galla 1940:259. - - OS 1974:288. 88