🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szertartástan
következő 🡲

szertartástan, liturgika: a nyilvános istentiszteletek rendjét, az imákat, a szertartásokat, az istentiszteletek végzésére szolgáló helyeket és eszközöket ismertető, magyarázó tudomány. - A liturgikus jognál és a rubricisztikánál szélesebb látókörrel tárgyalja a liturgia történetét és dogmatikáját is. A II. Vatikáni Zsinat előtti nagy, holotetikus szemléletű összefoglalást →Radó Polikárp OSB készítette. A ~ mély ismerete nagyon fontossá vált a liturgikus megújulásban. **

Mikita 1891:2. - G.k. szert-tan 1937:11. - Radó Polikárp OSB: Enchiridion liturgicum. 1-2. köt. Roma, 1961. - Várnagy Antal: Liturgika. (Szigeti Kiliánnal OSB, Sólymos Szilveszterrel OSB, Hosszú Lajos Incével OP és Palatitz Jenővel) Abaliget, 1993.