Magyar Katolikus Lexikon > S > szerb-bánáti végezred


szerb-bánáti végezred, 1770.-1872. jún. 8.: a Magyar Királyság Bécsből igazgatott, határőrvidéki közigazgatási területe. - Az 1741:18. tc. 5. §-ával elrendelt határőrvidék kialakítását követően 1768-70: Szecsujacz alezr. és Garzuli hadbiztos szervezték. Benépesítését a Tisza vidéki őrszázadok népéből, önkéntes alapon kezdték. 1848. IV. 18-20: katonái gyilkolták Bács község m-jait. IV. 28: a Csajkás (Sajkás) ker-et megszüntették s Bács vm-be kebelezték. A szerbek a m. és ném. lakosságot is prédának tekintették, ezért a sváb falvakat 1849. I. 16 k. Temesvárról küldött cs. őrséggel védették a rablásoktól és gyilkolásoktól. V. 8: Károlyi Miksa alezr. (1816-90) Fehértp-nál Malkovszky cs. tábornok előhadát s a rácokat sáncaikból kiverte, akik 50 halott és 160 fogoly veszteség árán Németszászkára menekültek. V. 11: a cs. utóvéd üldözése a Néra-híd fölrobbantása miatt abbamaradt. - 1869. VIII. 19: Ferenc József (ur.1848-1916) elrendelte a határőrvidék különállásának fokozatos megszüntetését, a polg. közigazg. bevezetését és bekebelezését Mo-ba ill. Horvát-Szlavóniába. - 1870: ter-e 37,61 osztr. mf², 12 járással, Fehértp- sz. kir. várossal, 45 önálló, 2 kapcsolt, össz. 48 településsel, székhelye: Fehértp-. - Lélekszáma 1869: 86.478 + 8284 (Fehértp-), össz. 94.762 fő. - 1872. VI. 8: polgáriasították, 3 (fehértp-i, karlsdorfi, alibunári) járásra osztott ter-éből alakították ki →Temes vármegyét, melybe a 11. és 12. határőrszázad (károlyfalvai és kubini szolgabíróság) ter-ét kebelezték, a berzászkai gyalogszázad ter-ét az oláh-bánsági végezredével kiegészítve szervezték meg →Szörény vármegyét. A ~ és a →német-bánáti végezred 1-10. századát →Torontál vármegyébe kebelezték. 88

Nagy 1829. II. - Szeremlei II:339. - Helységnévtár 1873:76. - Szentkláray 1879:76. - Edelényi-Szabó 1928:701. (térkép) - Varga E. III:11.