🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szerb vajdaság és temesi bánság
következő 🡲

szerb vajdaság és temesi bánság, 1849. aug. 15.-1860. okt. 20.: közigazgatási terület a Magyar Királyság déli részén. - A szabharc leveretése után, a m. törvénykezés hatálya alól kivonva, a →határőrvidék mellett, uralkodói önkénnyel, újgyarmatosító szándékkal hozták létre: Bács-Bodrog, Torontál, Temes és Krassó vm-kből, Szerém vm. rumai és újlaki járásaiból, függetlenítve Mo-tól, a bécsi igazgatás alatt. A temes-krassói és a torontál-bácskai ker-ből állott. A kapcsolódó határőrvidék és a nagykikindai ker. ter-e 1850. IX-ig változatlan maradt. - 1850. IX-1853. VI. 8: a vm-k megtartották nevüket, határaikat, de a szolgabírói járások helyébe kevesebb biztosi járást (Commissariats Bezirke) alakítottak ki. 1853. VI. 8-1860. X. 20: temesi, lugosi, becskereki, újvidéki és zombori ker-re osztották. A „szerb vajdaság” létesítése és elnevezése a m-okat megalázta, a horvátokat elkeserítette, mivel kevesebbet kaptak a szerbeknél. Az a szerbeknek is csalódást, törekvéseik és áldozataik kijátszását jelentette, hogy szerb vajda helyett a ter-et Temesvárt szervezett helytartóságról osztr. katonai helytartó igazgatta, ném. nyelvvel és az osztr. jog szerint, mint az →örökös tartományokban. A kb. 1.400.000, egymással is békétlen lakost (közte 241.000 m-t, 325.000 svábot és 395.000 oláhot) megalázni, s a névleges többségnek a 407.000 ottlakó g.kel. szerbnek alárendelni az összbirod. szempontjából is hibás pol. volt. A Bach-rendszer bukásával I. Ferenc József (ur. 1848-1916) megszüntette, 1860. XII. 27: e ter-et visszacsatolta Mo-hoz, 1861. I: a vm-ket 1848-as határaikkal visszaállították. - E ter. nagyobbik részének 1918. XI-i szerb megszállása után nevezték el a szerb tört. jogosultság igazolására a →trianoni békével bekebelezett ter-et Vojvodinának (amit 'Vajdaság'-ra fordítva, a Délvidék elnevezés kiiktatására a sajtóval elterjesztettek, mivel az ottani irományokban a Délvidék kifejezés kinyomtatását megtiltották). 88

Szentkláray 1879:47. - Goldschmid Gábor: A szerb vajdaság keletkezése. Emléklapok 1848-49. évből. Zombor, 1886. (Tört. tanulmányok 2. füz.) - Edelényi-Szabó 1928:701. (térkép)